FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 De cao à la carte 

De cao à la carte 

De stelregel is: afwijken van een cao-bepaling mag niet, tenzij in de cao staat dat het wel mag. Dan staat er ook altijd bij hoe. Eén van die uitzonderingen is de zogenoemde 'cao à la carte' waarbij de cao ruimte biedt voor afwijkingen per individuele overeenkomst tussen werknemer en werkgever. Dan er zijn er keuze- of ruilmogelijkheden voor de individuele werknemers afgesproken. Zij kunnen bepaalde, met name genoemde arbeidsvoorwaarden inruilen om er andere voor terug te krijgen.

De cao à la carte kennen we in verschillende vormen:

  • Een standaardarbeidsvoorwaardenpakket met alternatieve arbeidsvoorwaardenpakketten waaruit gekozen kan worden.
  • Een basis arbeidsvoorwaardenpakket met daarbij een aantal vrije keuze-onderdelen.
  • Contant geld (het totale arbeidsvoorwaardenpakket wordt omgerekend in geld, aan de werknemer uitgekeerd en die mag dan zelf bepalen waar hij wat voor gebruikt).

Wij kennen in Nederland overwegend de tweede vorm van de cao à la carte, waarbij van te voren wordt vastgesteld welke elementen van het arbeidsvoorwaardenpakket als ruilmiddelen kunnen worden ingezet, de zogenoemde 'bronnen'. Tevens wordt dan van te voren vastgelegd waartegen deze bronnen kunnen worden geruild, de 'doelen'.

Een greep uit wat mogelijk bronnen kunnen zijn: Bovenwettelijke vakantiedagen, roostervrije dagen, overwerkcompensatie, eindejaarsuitkeringen, ploegendiensttoeslagen, winstdeling, eenmalige beloningselementen.
Bij doelen kun je bijvoorbeeld denken aan: extra verlofdagen, doorbetaling of verlenging van loopbaanonderbreking, doorbetaling of verlenging van ouderschapsverlof, scholingsverlof, sparen voor vervroegd of verhoogd pre-pensioen, eigen bijdrage lease-auto, studiekosten.

Publicatiedatum: 29-04-2010Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen