FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen 

Faillissement

De Rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van het bedrijf, wat zal er nu geschieden?
Er zal dan ook een curator zijn benoemd, deze zal zorgdragen voor de afwikkeling van het faillissement. Een van de eerste zaken die zullen plaatsvinden is de aanzegging van het ontslag. In beginsel is de maximale opzegtermijn 6 weken, mits oude regeling van toepassing is. Tevens zal u een faillissementsuitkering moeten aanvragen, zodat eventuele vorderingen door het UWV worden overgenomen.
Neemt UWV bij een faillissement de betaling van al het achterstallige loon van mijn werkgever over?
Nee, UWV neemt niet al het achterstallig loon van uw werkgever over. Het UWV neemt het achterstallige loon over maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging door de curator over.Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen