FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen 

Reistijd

CAO Bouw (uta): mijn werkgever is verhuisd, met als gevolg een flinke reisafstand. Wat is voor mij acceptabel?
Een reistijd van drie uur of minder wordt gezien als acceptabel voor een werknemer. Als de heen- en terugreis in totaal boven de drie uur uitkomen, kan dit niet gevergd worden van u.
Cao Bouw: Heb ik recht op reisurenvergoeding als ik bij gedeeltelijke werkhervatting wegens ziekte geen volledige dag werk?
In het geval van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid worden reisuren niet ineens gewerkte uren wanneer u reist binnen de normale werktijden. U heeft dus recht op reisuren omdat u nu eenmaal heen en terug naar uw werk moet reizen en u op basis daarvan voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de cao.
CAO Bouw: heb ik recht op reisurenvergoeding en/of de chauffeurstoeslag als ik een cursus bijwoon?
Nee, u heeft alleen recht op reiskosten, niet op reisurenvergoeding en/of de chauffeurstoeslag.
CAO Bouw: vanaf hoeveel km woon-werkverkeer heb ik recht op reisurenvergoeding van de werkelijke reistijd?
Conform de CAO voor de Bouwnijverheid heeft u bij woon-werkverkeer enkele reis van 105 km of meer, recht op de werkelijke reistijd.
CAO Bouw: wat wordt bedoeld met "de in de normale werktijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald"?
Conform de cao komen reisuren gedurende de eerste 60 minuten voor rekening van de werknemer, tenzij hij als chauffeur is aangewezen. Dan heeft hij wel recht op uitbetaling van de eerste 60 minuten van de dag.

Indien de werknemer gezien de woon-werkafstand niet dagelijks huiswaarts keert, wordt de duur van de noodzakelijke reistijd die de werknemer maakt, vergoed als gewerkte uren inclusief de eerste 60 minuten.Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen