FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Let op: partnertoeslag AOW verdwijnt 

Let op: partnertoeslag AOW verdwijnt 

Bent u jonger dan 61 jaar en hebt u een jongere, niet-werkende partner? Lees dan vooral door! Want in 2015 wordt  de partnertoeslag voor de AOW afgeschaft. Als u nu niets regelt, betekent dit straks een inkomensverlies van bijna 700 euro. Goed nieuws is wel, dat de aangekondigde korting op de partnertoeslag per 1 januari 2011 dankzij de Eerste Kamer van de baan is.

Arbeidsparticipatie
Het idee achter het afschaffen van de partnertoeslag is dat het ‘éénkostwinnersmodel’ achterhaald is en dat tegenwoordig steeds vaker beide partners een eigen inkomen hebben. Inmiddels hebben inderdaad steeds meer vrouwen hun eigen inkomen. Maar uit cijfers van het CBS blijkt dat de arbeidsparticipatie van oudere vrouwen nog lang niet zo ver is dat die allemaal een baan van ten minste 50 procent van het minimumloon hebben. In 2007 was de arbeidsparticipatie van vrouwen in de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar 65 procent. Maar die in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar slechts 30 procent. Juist vrouwen in die leeftijdsgroepen zullen geconfronteerd worden met het verdwijnen van de AOW-partnertoeslag.

In de problemen
Mensen komen in de problemen als de oudste partner na 1 januari 2015 65 jaar wordt en de jongere partner tegen die tijd geen eigen inkomen heeft ter hoogte van minimaal 50 procent van het minimumloon, hetzij uit werk, hetzij uit een uitkering, wat bijvoorbeeld ook een (vroeg)pensioenuitkering kan zijn. Bij de keuze van de oudste partner om eventueel met vroegpensioen te gaan, moet dus rekening gehouden worden met  het wegvallen van de partnertoeslag want veel pensioenuitkeringen gaan uit van een gehuwden-AOW.

Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de omvang van dit gat in uw inkomen en of u bijvoorbeeld beschikt over voldoende alternatieve middelen (kapitaal, spaargeld of anderszins) om dit gat op te vullen. Dit is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen u en uw partner. Is dat twee jaar, dan zult u dus gedurende twee jaar een inkomensverschil van € 673,84 per maand moeten overbruggen. Dat kan op verschillende manieren:

*  de jongere partner kan zo snel mogelijk proberen een eigen inkomen te verwerven en daardoor òf gaan sparen òf op een later tijdstip voor een eigen vervangend inkomen (uitkering of pensioenuitkering) zorgen;
* sparen of storten van kapitaal in een financieel product (bij een bank of andere financiële instelling).
* de pensioendatum van de oudste partner (veelal de man) uitstellen, hetgeen volgens de meeste regelingen leidt tot een hoger pensioen op 65-jarige leeftijd.

Meer informatie
FNV Afbouw & Onderhoud heeft een netwerk van dertig vakbondscentra in Nederland. Bij de vakbondsconsulenten daar kunt u uitgebreid geïnformeerd worden over de afschaffing van de partnertoeslag. Weet u niet waar de vakbondsconsulent te vinden is, bel dan 0900 368 26 89 (lokaal tarief)

Publicatiedatum: 03-01-2011Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Knap werk!
Knap werk!