FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Cao niet nageleefd? 

Cao niet nageleefd? 

Indien u als werknemer constateert dat de werkgever de cao niet goed naleeft, zijn er een aantal stappen mogelijk om tot naleving te komen:

Stap 1: check

Ga na waarom de werkgever de cao op één of meerdere punten niet (volledig) naleeft. Dit kan met de volgende vier aspecten te maken hebben:

  • a. Onbekendheid met de regeling. De werkgever kent de cao niet goed of onvoldoende.
  • b. Onduidelijkheid van de regeling. De cao bestaat uit te moeilijk (juridisch) taalgebruik of een cao-regeling kan op meerdere manieren gelezen worden. De werkgever kan op deze wijze een andere interpretatie aan een cao-bepaling hebben gegeven dan de bedoeling is.
  • c. Ontduiking van de regeling. De werkgever komt moedwillig zijn cao-verplichtingen niet na, bijvoorbeeld om kosten te besparen en de eigen concurrentiepositie op de markt te verbeteren.
  • d. Ontkenning van de regeling. De werkgever `ontduikt' de werkingssfeer van de cao of ontkent dat de cao op de onderneming van toepassing is.

Stap 2: bespreken

Het kan zijn dat u niet direct erachter kunt komen, waarom de werkgever de cao niet naleeft. Er zit dan maar één ding op, maak het niet naleven van de cao bespreekbaar met uw werkgever. Soms helpt het om dit met een aantal collega's samen te doen. Afhankelijk van de arbeidsverhouding met de werkgever kunt u dit mondeling of schriftelijk doen. Ook kunt u de ondernemingsraad (indien aanwezig) van uw bevindingen op de hoogte stellen. 
Zij hebben vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een taak in de naleving van de cao.

Stap 3: rechtzetten

Het kan blijken dat de werkgever domweg niet op de hoogte was van een cao-afspraak en bereidt is dit (met terugwerkende kracht) recht te zetten. Mocht er een andere oorzaak zijn voor het niet naleven van de cao, dan kunt u contact opnemen met de bond.

Neem nu contact op met FNV Bouw & Infra

 

Publicatiedatum: 22-04-2010Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen