FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Cao Bouwnijverheid 

Cao Bouwnijverheid 

Cao 2014:

Cao voor de Bouwnijverheid 2014
Pamflet 4 Cao Bouwnijverheid verlengd
Pamflet 3 Eerst een Bouw cao voor 2014
Meldpunt naleving cao en regels tijdens cao-loze periode per 1 januari 2014
Pamflet 1 over Bouw cao 2014
Pamflet 2 over Bouw cao 2014; onderhandelingen door werkgevers opgeblazen
Inloopschalen bouwplaats- en uta-werknemers per 1 januari 2014

Cao 2013:
Cao voor de Bouwnijverheid inclusief tussentijdse wijzigingen in 2013
Crisismaatregelen Bouw cao bbl-3 leerlingen april 2013
Cao voor de Bouwnijverheid automatisch verlengd tot en met 31 december 2013
Link naar nieuwsbericht over verlenging cao voor de Bouwnijverheid:
http://www.fnvbouw.nl/nieuws/pages/Automatische_verlenging_cao_Bouwnijverheid_2607.aspx
Samenvatting cao-voorstellen Bouwnijverheid FNV Bouw & Infra

Cao 2012:
Cao voor de Bouwnijverheid 2012
Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid 2011-2015
Cao voor de Bouwnijverheid 2012 populaire versie

Artikel 28 verplichte overwerkregeling:
Informatiebrief over artikel 28 verplichte overwerkregeling
Voorlichtingstekst tijdspaarfonds inzake artikel 28 verplichte overwerkregeling

Loontabellen bouwplaatswerknemers per 1 januari, 1 april en 1 augustus 2012
Salarissen uta per 1 januari, 1 april en 1 augustus 2012
Normtabel reisuren per 1 april 2012
Toelichting levensloop/vitaliteitsbijdrage 2012

Principeakkoord Cao voor de Bouwnijverheid 2012
Voorstellen Bouw cao 2012
Pamflet 3 Principeakkoord Cao voor de Bouwnijverheid 2012
Pamflet 2 Bouw cao-onderhandelingen vastgelopen
Pamflet 1e onderhandelingsronde Bouw cao

Vorst:
Artikel 74 (Aanvullende) Regeling onwerkbaar weer

Cao 2011:
Cao voor de Bouwnijverheid 2011
Cao Bedrijfstakeigen Regelingen 2011-2015
Cao voor de Bouwnijverheid 2011 populaire versie

Loontabellen voor bouwplaatspersoneel per 1 juli 2011
Salarissen uta-werknemers per 1 juli 2011
Toelichting jeugdlonen cao Bouw 2011
Inloopschalen jeugdige werknemers tot 21 jaar per 1 maart 2011
Inloopschalen vakvolwassenen en jeugdige werknemers

Vierdaagse werkweek bouwplaatspersoneel voorbeeldrooster 2012
Vierdaagse werkweek uta-werknemers voorbeeldrooster 2012

Blog cao bouwnijverheid

Pensioen:
Pensioenfonds Bouwnijverheid de FNV Bouw
Pensioenconsulent

Scholing en loopbaan:
Stageregeling voor de bouw t/m juli 2014
Regeling bouwplaats- en infra-assistent (BPA/INA-regeling) t/m juli 2015
Scholingsplan 'anticylisch opleiden'
Solliciteren
Studieverlof
Pilots in de bouw
Pilot uitzenden en opleiden

Arbeidsomstandigheden:
Uitleg van de arbowet
Arbocatalogus Bouw & Infra (2010)
Arbonieuwsbrief  
Beroepsziekten
Gevaarlijke stoffen
Lichamelijke belasting
Omgevingsfactoren
Veiligheid
Werkdruk

Steigerbouw:
Informatie voor leden in de steigerbouw

Hellende Daken:
Pamflet 1 over eigen cao Hellende Daken
Pamflet 2 over eigen cao Hellende Daken (februari 2012)

Uitzendwerk
Informatie over uitzendwerk in de bouw en detachering buitenlandse werknemers

Publicatiedatum: 15-04-2014Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen