FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Ontslag 

Ontslag 

Als u ontslagen wordt is dat voor u als werknemer heel vervelend.
U komt in een onzekere situatie terecht en zit met allerlei vragen:
Kan dit zomaar? Moet ik protesteren? Heb ik recht op een
ontslagvergoeding? Waarom word ik ontslagen en mijn collega niet?
Hoe lang is de opzegtermijn? Krijg ik te maken met een sociaal
plan? Waar kan ik terecht voor een uitkering?

Meestgestelde vragen over ontslag zoals:

Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?
Hoe verloopt een ontslagprocedure via UWV Werkbedrijf?
Hoe verloopt een ontslagprocedure via de kantonrechter?
Wat moet ik doen als de werkgever mij vraagt akkoord te gaan met het ontslag?
Wat als de werkgever mij wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen?
wanneer is er sprake van collectief ontslag?
Mag ik ontslagen worden al ik ziek ben?
Wat moet ik doen als ik in de proeftijd word ontslagen?
Ik ben op staande voet ontslagen, wat nu?
Kan ik zelf ontslag nemen?
Heb ik recht op ontslagvergoeding?
Heb ik recht op een WW-uitkering als ik ontslagen ben?

Vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een in het Burgerlijk Wetboek beschreven overeenkomst. Er zijn verschillende benamingen voor zoals beëindigings-overeenkomst, ontslagverklaring en overeenkomst tot ontslag en zo meer, maar ze hebben na ondertekening altijd tot doel dat de werkgever afscheid gaat nemen van de werknemer. Er volgt alleen een weigering voor de WW bij 'moedwillige handelen van de werknemer'. Neem ondanks dit feit nooit het risico om direct te tekenen en neem contact op met een 'medewerker eerste lijn' van het regiokantoor.

In de overeenkomst moet in ieder geval staan:

naam en adres van werkgever en werknemer;
dat de werkgever heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen;
waarom dat gebeurt;
uitdrukkelijk vermelden dat er geen dringende reden is voor het ontslag;
dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden;
de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
de afspraak dat op de einddatum een eindafrekening plaatsvindt;
de datum waarop werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend.
of de werknemer zijn werk tot de laatste dag moet blijven verrichten of eerder mag stoppen;
op welke wijze de eindafrekening van rechten plaatsvindt m.b.t. vakantiedagen/geld, het loon;
indien van toepassing 'wat er gebeurt met zijn pensioen (voortzetting, waardeoverdracht)'
,, zaken m.b.t. overdracht van door werkgever verstrekte      werkgerelateerde attributen (gereedschap, telefoon,auto etc.)
,, desgewenst afgifte van een getuigschrift;
,, wat er gebeurt als de werknemer op de laatste werkdag ziek is;
,, ontheffing concurrentiebeding en/of dat de werknemer bedrijfsinformatie geheim moet houden;
,, wie de kosten van eventueel nodige juridische bijstand betaalt;
,, bij welke instantie/welke rechter werkgever/werknemer terecht kan als afspraken niet  worden nagekomen, of als er verschil van mening is over de uitleg van de overeenkomst;
,, afspraken over een afvloeiingsregeling/soc. plan indien van toepassing;


Ontslag via UWV WERKbedrijf
Publicatiedatum: 03-06-2009Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen