FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Arbeidsvoorwaarden 

Arbeidsvoorwaarden 

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2012 

Investeer in menselijk kapitaal
Werknemers zijn het kapitaal van de organisatie. Dus ook, en vooral, in crisistijd moet duurzaam geïnvesteerd worden in personeel. Dat is de leidraad van het arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV Bouw voor 2012.

Toekomt van de sector
FNV Bouw zet in 2012 alles in op de toekomst van de bouw- en houtsector. Scholing, moderne arbeidsvoorwaarden en veilig en gezond werk zijn speerpunten, ook voor toekomstige vakkrachten.

Uit onderzoek van FNV Bouw blijkt dat meer zeggenschap over arbeidstijden prioriteit heeft. Verder vindt de achterban veilig en gezond werk, scholing, aanpak van onfatsoenlijke flexibiliteit en een betere handhaving van de cao erg belangrijk. De bondsraad, het parlement van FNV Bouw zet in op een looneis van 2,5 procent voor 2012. De rest van de arbeidsvoorwaardenruimte van 3 procent wordt ingezet om in bovenstaande behoeften te voorzien.

FNV Bouw wil daarnaast een werkgeversbijdrage voor de nieuwe vitaliteitsregeling. FNV Bouw heeft hard gelobbyd om te zorgen dat deze vervangende regeling voor levensloop en spaarloon ingezet kan worden om ook straks nog AOW vanaf 65 mogelijk te maken.

Flex
Ook over de groeiende flexibiliteit op de arbeidsmarkt wil FNV Bouw betere afspraken maken. Flexibel werk is niet meer weg te denken uit onze arbeidsmarkt. Maar FNV Bouw wil wel een halt toe roepen aan de onbegrensde flexibilisering en de ongewenste gevolgen daarvan. Flex leidt in te veel gevallen tot oneerlijke concurrentie en biedt vaak onvoldoende (werk)zekerheid voor werknemers. Bovendien leidt het er toe dat de grond onder de collectieve regelingen wordt weggeslagen. In de cao’s moeten afspraken opgenomen worden die zowel flexibel als vast personeel perspectief bieden op een toekomst in de bouw- en houtnijverheid.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2012 (pdf)

Publicatiedatum: 29-08-2012Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen