FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Pensioen op bijzondere momenten 

Pensioen op bijzondere momenten 

Verschillende gebeurtenissen in uw leven kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Als deze gebeurtenissen zich dan voordoen, staat u niet voor verrassingen. Bij praktisch elk pensioenfonds kunt u informatie krijgen over de invloed van deze gebeurtenissen op uw pensioen.

Arbeidsongeschikt
Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u in verschillende pensioenregelingen een aanvulling krijgen op uw WIA-uitkering. In de meeste pensioenregelingen is bovendien geregeld dat uw pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet.

Nieuwe baan
Als u bij een andere werkgever gaat werken, kan dat ook gevolgen voor uw pensioen hebben. Is het een werkgever in dezelfde bedrijfstak, dan verandert er waarschijnlijk niet zoveel. U blijft dan bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds uw pensioen opbouwen. Gaat u echter in een andere sector werken of bij een bedrijf met een eigen pensioenregeling, dan kan de baanverandering gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Er kan dan een pensioenbreuk ontstaan. U hebt het wettelijke recht op waardeoverdracht. Maar dat is niet altijd in uw voordeel. Laat u daarover goed adviseren.

Werkloos
Als u werkloos wordt, bouwt u vaak geen pensioen meer op. In sommige sectoren stopt de pensioenopbouw niet direct als u werkloos bent. Is dit niet het geval, dan kunt u overwegen om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. In al deze gevallen moet u zelf contact opnemen met uw pensioenfonds.

Zelfstandige zonder personeel
Als u zzp’er wordt, blijft u in enkele sectoren (schilders, afbouw en natuursteen) verplicht deelnemen in het pensioenfonds. In andere sectoren kunt u een bepaalde tijd (vaak drie jaar) kiezen voor vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw.

Trouwen of samenwonen
Als u gaat trouwen of samenwonen kunt u in aanmerking komen voor partnerpensioen. Voor samenwonenden moet er dan vaak wel een geregistreerd partnerschap zijn. In enkele pensioenregelingen is dat niet nodig. Informeert u hoe dit in uw pensioenfonds is geregeld. Bij het pensioenfonds moet u uw huwelijk of relatie aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor het partnerpensioen.

Het partnerpensioen zorgt ervoor dat bij uw overlijden uw partner een nabestaandenpensioen krijgt. Ook een wezenpensioen kan daar onderdeel van uit maken. Een partnerpensioen kan op risicobasis of op opbouwbasis verzekerd zijn. Als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, wil dat zeggen dat op het moment dat u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling (omdat u werkloos wordt of van baan verandert) uw nabestaanden ook geen recht meer hebben op een nabestaandenpensioen. Als u een nabestaandenpensioen heeft op opbouwbasis, blijft de opgebouwde aanspraak staan.

Scheiden
Indien u gaat scheiden, heeft uw voormalige partner recht op een evenredig deel van uw pensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie.

Meer informatie
De site van uw eigen pensioenfonds: www.pensioenkijker.nl

Publicatiedatum: 18-03-2011Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen