FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Tijdspaarfonds voor de bouwnijverheid 

Tijdspaarfonds voor de bouwnijverheid 

De meestgestelde vragen
Sinds 1 januari 2006 moet de werkgever het loon over feestdagen en over een groot deel van de vakantiedagen en roostervrije dagen doorbetalen. In het Tijdspaarfonds worden alleen de dagen gestort die de werkgever niet rechtstreeks hoeft door te betalen. Daarnaast wordt er geld gestort voor opname van kort verzuim. Ook de 8% vakantietoeslag wordt in het Tijdspaarfonds gestort. De stortingen gebeuren per loonperiode.

Het Tijdspaarfonds is verplicht voor bouwplaatsmedewerkers. Utapersoneel kan op vrijwillige basis deelnemen. De werkgever moet daaraan zijn medewerking verlenen. Ook bouwplaatsmedewerkers hebben meer eigen keuze dan vroeger in het Vakantiefonds. Zo kunt u extra geld in het Tijdspaarfonds laten storten, bijvoorbeeld de vergoeding voor reisuren of overwerk.

Lees verder in de brochure waarin de meest gestelde vragen over het Tijdspaarfonds worden beantwoord.

Tijdspaarfondsformulier
U kunt geld uit het Tijdspaarfonds opnemen door het invullen van het uitbetalingsformulier (pdf). 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar FNV Bouw, Postbus 520, 3440 AM Woerden of faxen naar 088-5757003. Ook kunt u het formulier naar ons mailen. In dat geval dient u het ondertekende formulier te scannen en te sturen naar tijdspaarfonds@fnvbouw.nl.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van FNV Bouw (0900 368 2689) of uw vakbondsconsulent.

Publicatiedatum: 21-02-2014Lidmaatschap
Nu direct lid worden
Koopkracht echte banen