Loonsverhoging medewerkers woningcorporaties

In de komende dagen zullen de medewerkers in de woningcorporaties hun loonstrook over de maand november ontvangen. Nu de nieuwe cao een feit is, zal daar een loonsverhoging van 1% op te zien zijn. Daarnaast ontvangen de medewerkers deze maand een eenmalige uitkering van 900,- euro bruto (naar rato van het dienstverband). Lees meer...

Overzicht van de cao-onderhandelingen voor uw nieuwe cao

Wilt u op de hoogte blijven van de cao-ontwikkelingen? Klik dan op onderstaande knop voor het overzicht van alle nieuwsberichten over de onderhandelingen en acties.

Lees de nieuwsberichten over de cao-onderhandelingen

Wilt u weten of u ook vakantiedagen opbouwt tijdens ziekte en bent u verplicht een concurrentiebeding te ondertekenen?

Heeft u recht op toeslag bij overwerk? En tot hoeveel graden onder nul moet u blijven werken? Bekijk de veelgestelde en vindt antwoord op uw vraag. ​Zoek op trefwoord of onderwerp.


Direct antwoord op uw vraag
Vraag een informatiepakket aan
Dit informatiepakket laat je kennismaken met alle voordelen die de FNV je te bieden heeft.

Wij sturen het informatie-pakket naar je e-mailadres.

Veelgestelde vragen

Cao woondiensten: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
Cao woondiensten: Hoeveel extra roostervrije uren kan een werknemer van 55 jaar of ouder kopen met zijn loopbaanontwikkelingsbudget?

Een werknemer van 55 jaar of ouder heeft het recht per jaar 28 uur te kopen en op te nemen. Indien een werknemer van dit recht geen gebruik maakt, schuift dit recht door naar een volgend kalenderjaar.

Cao woondiensten: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Bij succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar ontvangt u  met terugwerkende kracht over de periode dat u inspanning heeft verricht voor de re-integratie een bonus in het
tweede ziektejaar van twintig procent van het laatstverdiende brutoloon. Er is sprake van een succesvolle re-integratie als u twee maanden gere-integreerd is tegen minimaal vijftig procent van het brutoloon. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van het brutoloon is de laatste dag van het eerste ziektejaar.

Cao woondiensten: komen werknemers bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?

Een (ex-)werknemer jonger dan 60 jaar heeft recht op een eindejaarsuitkering, volgens de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement van SPW, als:

• op 1 oktober van enig jaar de maximale uitkeringstermijn van het AP is verstreken, of:

• op 1 januari 1995 het derde WAO-jaar is verstreken.

De hoogte van de eindejaarsuitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid op 1 oktober van het betreffende jaar. De

eindejaarsuitkering bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 542 euro bruto.

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-) werknemer krijgt deze uitkering naar

rato.

Wat is calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof is bedoeld voor problemen in het privéleven, die onmiddellijk moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding of een ziek kind dat van school moet worden gehaald. Het loon wordt tijdens het verlof doorbetaald.
Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder