Definitieve tekst cao Woondiensten

Op 1 september 2015 is een nieuwe cao Woondiensten afgesloten met een looptijd van 2 januari 2014 tot en met 31 december 2016. De cao-tekst, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd, is klaar. Cao partijen hebben afgesproken dat de tekst alleen digitaal beschikbaar wordt gesteld. Er worden geen cao-boekjes meer gedrukt. De cao-tekst kun je hier downloaden.

Nieuwe cao woningcorporaties: loonsverhoging, werkgelegenheid, mobiliteit

De nieuwe cao Woondiensten is een feit. In de nieuwe cao zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging en een investering van 1 miljoen euro in mobiliteit en werkgelegenheid. Lees meer​...​

Lees de nieuwsberichten over de cao-onderhandelingen

Wilt u weten of u ook vakantiedagen opbouwt tijdens ziekte en bent u verplicht een concurrentiebeding te ondertekenen?

Heeft u recht op toeslag bij overwerk? En tot hoeveel graden onder nul moet u blijven werken? Bekijk de veelgestelde en vindt antwoord op uw vraag. ​Zoek op trefwoord of onderwerp.


Direct antwoord op uw vraag
Vraag een informatiepakket aan
Dit informatiepakket laat je kennismaken met alle voordelen die de FNV je te bieden heeft.

Wij sturen het informatie-pakket naar je e-mailadres.

Veelgestelde vragen

Cao woondiensten: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
Cao woondiensten: Hoeveel extra roostervrije uren kan een werknemer van 55 jaar of ouder kopen met zijn loopbaanontwikkelingsbudget?

Een werknemer van 55 jaar of ouder heeft het recht per jaar 28 uur te kopen en op te nemen. Indien een werknemer van dit recht geen gebruik maakt, schuift dit recht door naar een volgend kalenderjaar.

Cao woondiensten: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Bij succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar ontvangt u  met terugwerkende kracht over de periode dat u inspanning heeft verricht voor de re-integratie een bonus in het
tweede ziektejaar van twintig procent van het laatstverdiende brutoloon. Er is sprake van een succesvolle re-integratie als u twee maanden gere-integreerd is tegen minimaal vijftig procent van het brutoloon. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van het brutoloon is de laatste dag van het eerste ziektejaar.

Cao woondiensten: komen werknemers bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?

Een (ex-)werknemer jonger dan 60 jaar heeft recht op een eindejaarsuitkering, volgens de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement van SPW, als:

• op 1 oktober van enig jaar de maximale uitkeringstermijn van het AP is verstreken, of:

• op 1 januari 1995 het derde WAO-jaar is verstreken.

De hoogte van de eindejaarsuitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid op 1 oktober van het betreffende jaar. De

eindejaarsuitkering bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 542 euro bruto.

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-) werknemer krijgt deze uitkering naar

rato.

Wat is calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof is bedoeld voor problemen in het privéleven, die onmiddellijk moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding of een ziek kind dat van school moet worden gehaald. Het loon wordt tijdens het verlof doorbetaald.
Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder