1. Behoud ik mijn AOW-uitkering als ik verhuis naar het buitenland?

Indien u van plan bent om met uw AOW-pensioen buiten Nederland te gaan wonen, dan kan het zijn dat u niet u (hele) AOW-pensioen kunt meenemen. SVB, de uitkeringsinstantie voor uw pensioen, mag uw AOW-pensioen niet in elk land doorbetalen. Op de site van de SVB: http://svb.nl/int/nl/aow/wonen_buiten_nederland/beu/index.jsp kunt u bekijken in welke landen u uw AOW behoudt.

2. Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs af te geven aan een inlenende organisatie?

Op grond van de wet is de werkgever verplicht om een kopie van een identiteitsbewijs van zijn werknemers op te nemen in zijn loonadministratie. De inlenende organisatie is niet de werkgever en u hoeft dan ook aan hem geen kopie te verstrekken.

3. Betekent een concurrentiebeding dat ik niet bij een concurrent mag gaan werken?

Nee, niet automatisch. Er zijn verschillende soorten concurrentiebedingen. Een concurrentiebeding kan inhouden dat u van uw werkgever geen klanten mag overnemen of geen specifieke bedrijfsgeheimen mag prijsgeven.

Ook kan een concurrentiebeding u verbieden voor uzelf te beginnen.

In veel gevallen verbiedt het concurrentiebeding om soortgelijke werkzaamheden bij een concurrent te gaan verrichten.

4. Bij wie kan ik terecht voor een loopbaantraject?

Werknemers in de bouw en infra kunnen terecht bij Fundeon. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. U kunt Fundeon bereiken op telefoonnummer 0341-499 499, fundeon.nl.

Schilders en afbouw werknemers kunnen terecht bij Mijn Loopbaan van Savantis. Savantis is bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 11 20, info@mijnloopbaan.nl, www.mijnloopbaan.net

5. Bouw ik ook vakantiedagen op tijdens ziekte?
Voorheen bouwde een langdurig zieke werknemer alleen de laatste 6 maanden van zijn ziekte vakantiedagen op. De wetgeving hieromtrent is gewijzigd met ingang van 1 januari 2012. Langdurig zieke werknemers houden recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet zieke werknemers.
 
De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de 20 wettelijke vakantiedagen. Over de opbouw van de bovenwettelijke (extra) vakantiedagen kunnen andere afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of de cao.
 
Volgens de cao voor de Bouwnijverheid worden de bovenwettelijke vakantiedagen alleen opgebouwd gedurende de eerste 6 maanden van ziekte. De seniorendagen worden daarentegen alleen de laatste 6 maanden van ziekte opgebouwd.
6. Bouw je tijdens een proefplaatsing WW-rechten op?
Nee, u behoudt tijdens een proefplaatsing uw uitkering en bouwt derhalve geen nieuwe WW-rechten op.
7. Cao afbouw, schilders, natuursteen: Geldt vorstverlet ook voor schilders, stukadoors en natuursteenbewerkers?

Schilders hoeven bij een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius niet te werken, tenzij de werkgever passend werk aanbiedt.

De cao afbouw legt de grens bij een luchttemperatuur om 7.00 uur van -3,5 graden Celsius of lager of om 10.00 uur van -1,5 graden Celsius of lager.

De cao natuursteen spreekt in zijn algemeenheid over 'vorst'. De werknemer heeft tijdens het vorstverlet recht op 100% doorbetaling van zijn loon. Niemand mag ontslagen worden.

8. Cao afbouw: gelden er wachtdagen bij ziekte?

De werkgever mag vanaf de eerste ziekmelding één wachtdag inhouden. U heeft het recht deze werkdag op eigen verzoek in te wisselen voor een roostervrije dag, voor zover deze nog niet zijn vastgesteld in het bedrijf waar u werkzaam bent.

9. Cao afbouw: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Ja, in geval van ziekte heeft u recht op doorbetaling van:
1e jaar 100%

2e jaar 70%

van het vast overeengekomen loon en de daarbij behorende vakantiewaarde.

10. Cao afbouw: is er recht op verlof ten behoeve van stervensbegeleiding?
U heeft recht op maximaal tien dagen betaald verlof per jaar ten behoeve van stervensbegeleiding van uw kinderen, partner of ouders.
<< Vorige
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder