Veelgestelde vragen

Werkloosheid: Aan het werk in het buitenland

​Als u WW krijgt, mag u maximaal 3 maanden naar werk zoeken in het buitenland. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt uw uitkering alleen meenemen naar landen in de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • Binnen 7 dagen na uw vertrek uit Nederland moet u zich inschrijven bij een bureau voor arbeidsbemiddeling in het buitenland. Dit geldt alleen voor mensen die minimaal 4 weken een WW-uitkering hebben ontvangen.
  • Lukt het niet om werk te vinden, dan moet u binnen die 3 maanden weer terug zijn in Nederland, anders vervalt uw uitkering.
Werkloosheid: Aanvullende uitkering voor baan met lager inkomen

Als u langer dan 52 weken een WW-uitkering heeft en u heeft in dat jaar (gedeeltelijk) gewerkt, bent u langdurig werkloos. U moet dan elke aangeboden baan aannemen. Ook als die baan niet aansluit op uw opleiding, werkervaring of u laatstverdiende loon.

Is uw brutoloon lager dan 125% van uw bruto WW-uitkering? Dan wordt 70% van uw inkomsten van uw WW-uitkering afgetrokken. U krijgt dus gedeeltelijk een WW-uitkering en u mag 30% van uw loon houden. Zo gaat uw inkomen er niet op achteruit als u gaat werken.

De overheid wil hiermee langdurig werklozen stimuleren ook naar banen te zoeken waarbij zij minder verdienen dan hun uitkering.

Werkloosheid: Assistentie bij het vinden van werk

​Het UWV kan u op een aantal manieren helpen bij het vinden van werk. De belangrijkste hulpmiddelen voor WW’ers zijn:

  • www.werk.nl. Hier vindt u vacatures waar u uit kunt kiezen. Bovendien kunt u daar uw CV kwijt, zodat werkgevers u kunnen benaderen. Overigens kunt u ook van deze site gebruik maken als u niet werkloos bent.
  • Competentietests en sollicitatietrainingen. Zo komt u te weten wat uw sterke punten zijn, hoe u met uw zwakke punten moet omgaan en hoe u uw kansen op een baan kunt benutten.
  • Re-integratietrajecten. Doorgaans moet u dan minstens een half jaar werkloos zijn. In zo’n traject werkt u samen met andere werkzoekenden aan uw kansen op werk. Soms is het traject gericht op een nieuw beroep, met in het beste geval zelfs een baangarantie. In andere gevallen gaat het erom dat u begeleiding krijgt bij het zoeken van werk in uw eigen richting. Deelname aan zo’n re-integratietraject komt aan de orde in de afspraken die u maakt met uw werkcoach.
Werkloosheid: Bijstandsuitkering

Wanneer u in minder dan 26 van de laatste 36 weken heeft gewerkt, heeft u geen recht op WW. Als u aan twee belangrijke voorwaarden voldoet, kunt u dan een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand. De bijstandsnorm per 01-01-2014 is € 1.286,81 netto voor een echtpaar. Voor alleenstaande ouders € 900,77 netto. Een alleenstaande krijgt € 643,41 netto. Inkomsten uit werk worden grotendeels gekort op de uitkering.

U krijgt geen uitkering als u een partner heeft met een inkomen boven de bijstandsnorm. Uw uitkering is dus afhankelijk van de inkomsten van uw partner. U krijgt ook geen bijstandsuitkering als u te veel vermogen heeft. ‘Vermogen’ is bijvoorbeeld wat u op de bank heeft. Een alleenstaande mag niet meer dan € 5.850,- op zijn rekening hebben staan.
Voor een echtpaar geldt het dubbele. Ook een eigen huis telt mee voor uw vermogen. Daarbij wordt uitgegaan van de taxatiewaarde of de WOZ-waarde van uw huis. Dat bedrag minus de omvang van de hypotheekschuld wordt gerekend als vermogen. Als de uitkomst van die berekening meer is dan € 49.400,- kan de gemeente u de bijstandsuitkering geven als een extra hypothecaire lening.
 
Net als de WW vraagt de bijstand dat u moeite doet om uit de uitkering te raken. Elke gemeente mag dat op zijn eigen manier regelen. Veel gemeenten hanteren de Work First methode. U bent dan verplicht zeer intensief te solliciteren en te doen wat de gemeente u opdraagt om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat u verplicht wordt onbetaalde werkzaamheden te verrichten. Dat kan een stage bij een bedrijf zijn, maar ook een ‘participatieplaats’. Dan verricht u werkzaamheden met behoud van uitkering voor een periode van twee jaar. De strenge aanpak van gemeenten heeft ervoor gezorgd dat het aantal bijstandsgerechtigden de afgelopen jaren is gedaald.

Vrijwilligerswerk en bijstand
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar soms een onkostenvergoeding voor. Dat wordt niet op uw uitkering gekort als de vergoeding niet hoger is dan een bepaald bedrag:
Vrijwilligerswerk dat volgens de gemeente noodzakelijk is voor re-integratie: per maand mag u maximaal € 150 ontvangen zonder dat de uitkering verlaagd wordt. Per jaar mag de vergoeding maximaal € 1.500 zijn. Overig vrijwilligerswerk: € 95 per maand en maximaal € 764 per jaar.

Werkloosheid: Cao-aanvulling op de ww-uitkering

​In veel gevallen heeft FNV Bouw via de cao een aanvulling voor u geregeld voor het geval u werkloos wordt. Zo heeft een werkloze bouwvakker recht op € 425 en een schilder op € 239. Laat dat geld niet zitten! Vraag de vakbondsconsulent of bel het contactcenter van FNV Bouw: 088 3680368. Soms zijn er nog meer aanvullingen, bijvoorbeeld premievrije pensioenvoortzetting of vakantiegeld! Doorgaans kunt u de aanvulling aanvragen via het VBC-kantoor van uw vakbond.

​Cao​Aanvulling WW​Aanvragen via VBC-kantoor?
​Bouwnijverheid​Eenmalig € 425​Ja
​Afbouw​Eenmalig € 488 + € 161 (compensatie vakantierechten + na 8 weken werkloosheid € 322)​Ja
​Afbouw UTA-personeel​Eenmalig € 488 + € 118 (compensatie vakantietoeslag)​Ja
​Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven​10% over de eerste 13 weken van werkloosheid. 55 jaar of ouder € 731 (aanvuling (30/70ste) op vakantietoeslag over de eerste 6 maanden van werkloosheid​Ja
​Mortel​10% van het loon over 13 weken + aanvulling tot 100% vakantietoeslag ​Ja
​Natuursteen​Eenmalig € 775​Ja
​Schilders, Afwerkings- en Glaszetbedrijf​Eenmalig € 239 + € 130 (compensatie vakantierechten + 8 weken werkloosheid € 260)​Ja of A&O services
​Schilders, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (UTA)​Eenmalig € 239 + € 177 (compensatie vakantierechten + na 8 weken werkloosheid € 260)​Ja of A&O services
​Timmerindustrie​10% van het dagloon gedurende 8 weken​Nee (rechtstreeks van werkgever)
​Woondiensten​Aanvulling tot 80% van het loon gedurende eerste 3 maanden. 60 jaar of ouder aanvulling tot 80% netto salaris tot pensioendatum​Nee (rechtstreeks van werkgever)
​Tentoonstellingsbedrijven​Iedere werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen. Eenmalige vergoeding van € 400 als aanvulling op de uitkering.​Nee (rechtstreeks van werkgever)


Ingeval van verwijtbaar ontslag, zal geen vergoeding worden verstrekt.
(Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen kunnen periodiek wijzigen.)

Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van uw sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook úw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
Heeft u vragen?
Bekijk de lijst met alle veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij en bent u lid van FNV Bouw? Neem dan contact op.
Vraag een informatiepakket aan
Dit informatiepakket laat u kennismaken met alle voordelen die de FNV u te bieden heeft.

Wij sturen het informatie-pakket naar uw e-mailadres.
Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder