​Met ‘dekkingsgraad’ bedoelen we de hoeveelheid geld die een pensioenfonds heeft om de pensioenen uit te betalen. Is de dekkingsgraad 100% dan is er precies genoeg geld.

Is de dekkingsgraad meer dan 100% dan heeft het pensioenfonds extra geld en is het minder dan 100% dan is er geld te kort. De toeslag op uw pensioen wordt betaald uit dat ‘extra geld’. Lees hier wat de actuele dekkingsgraad van uw pensioenfonds is.

Doe de pensioencheck

Als u in loondienst werkt of heeft gewerkt in de afbouw, bouwnijverheid, dakdekkers, mortel, natuursteen of timmerindustrie, dan zijn de afspraken over uw pensioen vastgelegd in de pensioenregeling van BPF Bouw. Dit pensioenfonds beheert de pensioenen namens de werkgevers en vakbonden. Elk jaar krijgt u van uw pensioenfonds een overzicht van wat u tot nu toe hebt opgebouwd. En ook wat u nog kunt opbouwen als u tot uw AOW-leeftijd doorwerkt. Maar wat gebeurt er als u eerder stopt met werken? Houdt u dan wel genoeg pensioen over? Doe daarom uw eigen pensioencheck!

dekkingsgraad pensioenfonds

Veelgestelde vragen

Behoud ik mijn AOW-uitkering als ik verhuis naar het buitenland?

Indien u van plan bent om met uw AOW-pensioen buiten Nederland te gaan wonen, dan kan het zijn dat u niet u (hele) AOW-pensioen kunt meenemen. SVB, de uitkeringsinstantie voor uw pensioen, mag uw AOW-pensioen niet in elk land doorbetalen. Op de site van de SVB: http://svb.nl/int/nl/aow/wonen_buiten_nederland/beu/index.jsp kunt u bekijken in welke landen u uw AOW behoudt.

Cao bouw (uta): Kan ik nog met vroegpensioen?
De vroegpensioenregeling is aan vele vereisten verbonden en daarnaast verschillen individuele situaties vaak van elkaar.
Als u wilt weten of en wanneer u met vroegpensioen kan, kunt u een afspraak maken met een pensioenconsulent. U kunt een afspraak maken via de helpdesk op het telefoonnummer 0900-368 26 89.
Cao bouw: hoe vaak mag ik een beroep doen op de aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid over maximaal 6 maanden?
Er is geen reglementaire restrictie met betrekking tot een nieuw opbouwrecht als men na werkhervatting opnieuw werkloos wordt en een nieuw WW-recht krijgt toegekend.
Cao bouw: wat houdt de regeling seniorenverlof in?

Een werknemer heeft recht op extra vakantiedagen vanaf het moment dat hij 55 jaar wordt, te weten:
55 t/m 59 jaar       10 seniorendagen
60 t/m 65 jaar       13 seniorendagen.

Een werknemer die gedurende het vakantiejaar 55 of 60 jaar wordt heeft recht op deze dagen naar rato. 
Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen het aantal vakantiedagen dat uitstijgt boven de 25 dagen naar keuze als volgt inzetten:                                                                  

* als extra seniorendagen;                                           

* als aanwending voor het realiseren van een vierdaagse werkweek.

Heeft u vragen?
Bekijk de lijst met alle veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij en bent u lid van FNV Bouw? Neem dan contact op.
Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder