De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een pensioenfonds voldoende vermogen heeft om pensioenen te kunnen uitkeren.

Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld. 105% is de minimaal verplichte dekkingsgraad. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 125% heeft een pensioenfonds voldoende buffer.

 

Bekijk de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Behoud ik mijn AOW-uitkering als ik verhuis naar het buitenland?

Indien u van plan bent om met uw AOW-pensioen buiten Nederland te gaan wonen, dan kan het zijn dat u niet u (hele) AOW-pensioen kunt meenemen. SVB, de uitkeringsinstantie voor uw pensioen, mag uw AOW-pensioen niet in elk land doorbetalen. Op de site van de SVB: http://svb.nl/int/nl/aow/wonen_buiten_nederland/beu/index.jsp kunt u bekijken in welke landen u uw AOW behoudt.

Cao bouw (uta): Kan ik nog met vroegpensioen?
De vroegpensioenregeling is aan vele vereisten verbonden en daarnaast verschillen individuele situaties vaak van elkaar.
Als u wilt weten of en wanneer u met vroegpensioen kan, kunt u een afspraak maken met een pensioenconsulent. U kunt een afspraak maken via ons contactcenter op het telefoonnummer 088 3680368.
Cao bouw: hoe vaak mag ik een beroep doen op de aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid over maximaal 6 maanden?
Er is geen reglementaire restrictie met betrekking tot een nieuw opbouwrecht als men na werkhervatting opnieuw werkloos wordt en een nieuw WW-recht krijgt toegekend.
Cao bouw: wat houdt de regeling seniorenverlof in?

Een werknemer heeft recht op extra vakantiedagen vanaf het moment dat hij 55 jaar wordt, te weten:
55 t/m 59 jaar       10 seniorendagen
60 t/m 65 jaar       13 seniorendagen.

Een werknemer die gedurende het vakantiejaar 55 of 60 jaar wordt heeft recht op deze dagen naar rato. 
Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen het aantal vakantiedagen dat uitstijgt boven de 25 dagen naar keuze als volgt inzetten:                                                                  

* als extra seniorendagen;                                           

* als aanwending voor het realiseren van een vierdaagse werkweek.

Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder