FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 OR en reorganisatie 

OR en reorganisatie 

Handleiding 'Aan de slag met reorganisatie' 

Er is geen algemene definitie van reorganisatie. Het is als het ware een versnelling van het gewone bedrijfsbeleid. Verschillende kleine beslissingen die normaal in de lijn of binnen afdelingen worden genomen, komen nu in een keer op tafel. Door een plotselinge recessie bijvoorbeeld, veranderingen in wetgeving, een overname of het verplaatsen van productie binnen een concern of naar het buitenland. In het algemeen voorzien ondernemingen knelpunten ruim van te voren en kan men daar vroegtijdig op sturen.

Een OR moet weten om wat voor soort reorganisatie het gaat. Plant een winstgevend bedrijf een overname of moet reorganisatie een bedrijf redden? Reorganisatie hoeft niet per se slecht te zijn, ook niet voor de werkgelegenheid.

Verschillen in reorganisatie op een rij
Omdat het handig is reorganisaties te onderscheiden naar soort, achtergronden en perspectieven staan ze in onze brochure op een rij. Dan kan de OR inhoudelijk meedenken met de (in)richting van de onderneming. Of om de noodzaak en ruimte te bepalen voor bijvoorbeeld een sociaal plan.

Het gaat ook om het perspectief voor degenen die verder gaan binnen de onderneming. En om de (arbeids)voorwaarden waaronder in- of extern voortaan gewerkt wordt.

Gerichte handleiding voor OR en PVT
Bij de OR of PVT bestaan veel vragen over reorganisaties, het adviesrecht van de Wet op de Ondernemingsraden en het sociaal plan. Logisch want het gaat veelal over complexe onderwerpen en regelgeving.

FNV Bouw heeft ervaringen met reorganisaties van ondernemingsraden en regiobestuurders van de afgelopen twee jaar verzameld en op een rij gezet. Met tips en toelichtingen, interviews uit onze OR Nieuwsbrief met OR-leden is dit gebundeld tot deze gerichte handleiding voor ondernemingsraden bij reorganisaties.

Download de Handleiding 'Aan de slag met reorganisatie' (pdf)

Gratis voor FNV Bouw OR-leden
De papieren versie van de brochure Aan de slag met reorganisatie, gerichte handleiding voor OR en PVT kost € 6,00.
FNV Bouw-leden die in een OR zitten, kunnen hem gratis bestellen, per e-mail bij Niko.Manshanden@fnvbouw.nl.

Publicatiedatum: 26-04-2011Instellen OR
De VVD wil een OR pas instellen bij 100 medewerkers in plaats van bij 50 medewerkers
Mee eens
Niet mee eens
stem!