FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 De sectorraad 

De sectorraad 

Wat is de landelijke sectorraad ?

De landelijke sectorraad bestaat uit leden van de bond die werkzaam  of gepensioneerd zijn in de sector Meubel en Hout. Deze sectorraadsleden worden eenmaal in de vier jaar gekozen tijdens een districtsvergadering  door de leden die tot de sector Meubel en hout  behoren. Alle leden die tot de sector Meubel en Hout behoren, kunnen zich dus kandidaat stellen.  De landelijke sectorraad Meubel en Hout bestaat uit 24 leden en  vergadert vijfmaal per jaar.
 
Wat doet de landelijke sectorraad (LSR) ?

In de statuten van FNV Bouw staat als belangrijkste taak dat de LSR het cao-beleid van de sector Meubel en Hout bepaald. Dat houdt in dat LSR  cao voorstellen goedkeurt voordat deze aan de werkgevers worden gestuurd om er over te onderhandelen. Ook keurt de LSR naderhand het  behaalde principe akkoord goed. Verder worden de sectorraadsleden  bijgepraat en op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van o.a. Arbo (bijv. arbocatalogus, arbo risico’s , nieuwe machine richtlijn enz.) pensioenen  (tijdens crisis ook heel belangrijk) scholing en werkgelegenheid, Europese samenwerking en -regelgeving. De afgelopen periode heeft de LSR Meubel en Hout zich gebogen over zaken als het bevorderen van de re-integratie van arbeidsongeschikten in deze sector,  hoe kan loopbaanbeleid ingezet worden om de werknemers in onze sector voor de toekomst  geschikt te houden en te maken,  wat zijn kansen en bedreigingen van flexibilisering.  Ontwikkelingen  als flexibilisering, internationalisering en verzelfstandiging vragen ook om veranderingen in het onderwijs. Er is een toename van laaggeletterdheid en een tekort aan vakleerkrachten. Hoe speelt  de sector daarop in, ook nu in crisistijd. 

Wilt u meer weten over het werk van de landelijke sectorraad of wilt u zich kandidaatstellen , neem dan contact op met uw regiobestuurder of Flora Koning, ambtelijk secretaris van de landelijke sectorraad Meubel en Hout (088 5757078  of flora.koning@fnvbouw.nl) .

Bekijk ook:

- De sectorraad in Beglië

Publicatiedatum: 26-06-2009Hou ’t veilig
Hou ’t veilig
Lidmaatschap
Nu direct lid worden