FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 FNV Bouw: wees wijs met vakantiedagen 

FNV Bouw: wees wijs met vakantiedagen

Terug naar het overzicht Werknemers die hard werken, lopen kans hun vakantiedagen kwijt te raken. Op 17 mei buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat daar over gaat. FNV Bouw spoort werknemers in zijn sectoren aan om goed op te letten: zorg dat flexibiliteit niet tegen je wordt gebruikt als je hard en veel werkt.

Het is druk op het werk, je hebt geen tijd om vakantiedagen op te nemen en daarom komt het tot uitstel of afstel. Als het aan de regering ligt, raken werknemers hun wettelijke vakantiedagen kwijt als zij ze niet opnemen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Méér flexibiliteit in vakantiedagen
FNV Bouw is het daar niet mee eens. Mensen die meer en langer doorwerken, moeten juist méér mogelijkheden krijgen om hun vakantiedagen flexibel in te zetten. De vakbond pleit daarbij niet voor het eindeloos uitstellen van vakantie, maar denkt eerder aan regelmatig een time out. De regering verantwoordt op geen enkele manier de bekorting tot een half jaar, terwijl zij de rekening en het risico van niet opnemen van vakantiedagen eenzijdig bij de werknemer legt. Dat klopt niet.

Stuwmeren
FNV Bouw ziet in het verhaal van de regering niets meer of minder dan een verkapte bezuinigingsmaatregel ten gunste van werkgevers. Die zeggen dat zij zich blauw betalen aan het ‘stuwmeer aan vakantiedagen’ dat op de balans staat. Het is hen natuurlijk een lief ding waard om die balanspost, die verlies oplevert, met één pennenstreek weg te strepen. De vakbond heeft een duidelijk advies voor werknemer in zijn sectoren: als het om vakantiedagen gaat, zorg dat uw flexibiliteit niet tegen u wordt gebruikt als u hard en veel werkt. Wees wijs en vasthoudend met uw vakantiedagen.

Het Europese Hof van Justitie wilde een einde maken aan het onderscheid tussen zieke en niet-zieke werknemers bij het opbouwen van vakantiedagen. De Nederlandse regering heeft daar een slimme draai aan gegeven door naast het verlengen van de termijn voor de opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers, de termijn om vakantiedagen op te nemen door zowel zieke als niet-zieke flink te bekorten. Sinds 2001 is de verjaringtermijn van vakantiedagen vijf jaar. Als het aan het kabinet ligt, wordt die vijf jaar teruggebracht tot zes maanden.
Publicatiedatum: 16-05-2011 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen
Belastingservice