FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Principeakkoord bouwcao afgesproken 

Principeakkoord bouwcao afgesproken

Terug naar het overzicht

In de vroege ochtend van 29 april bereikten de cao-partijen in de bouw, waaronder FNV Bouw & Infra, een akkoord over de cao voor de bouwnijverheid 2011. De salarissen worden met 0,5% structureel verhoogd op 1 januari 2011 en nog eens met 0,5% op 1 juli 2011. Verder zijn de belangrijkste onderdelen: verlenging van diverse crisismaatregelen, verlaging van beloning van nieuwe BBL2-leerlingen, een eigen bijdrage van werknemers van 0,2% aan scholing en loopbaanbegeleiding. Eerste onderhandelaar Mieke van Veldhuizen licht de cao op NU.nl.

Omdat de crisis in de bouw hard toeslaat, besloten cao-partijen tijdig te starten met de onderhandelingen voor 2011, zodat er arbeidsrust blijft in deze moeilijke periode voor de sector.

Opleiding en ontwikkeling en behouden van instroom van jongeren waren de belangrijkste thema’s voor deze cao. Daarom is de beloning van nieuwe BBL2-leerlingen verlaagd, omdat het hoge instapniveau een belemmering vormt om tijdens de crisis jongeren te scholen. Daarnaast gaan werknemers in het kader van 'leven lang leren' een premiebijdrage leveren van 0,2% aan de scholing en het loopbaantraject van alle medewerkers.

Diverse maatregelen in het kader van 'Bouw door, Leer verder' (het anticyclisch opleidingsplan van de bouw) zijn verlengd tot eind 2011 én uitgebreid. Het plan is gericht op instroom en behoud van jongeren en bevordert de deskundigheid van alle medewerkers. De pilot arbeidstijden wordt eveneens verlengd.

Partijen gaan nu werken aan een sociaal contract, waarbij het belangrijkste doel is de cao duurzaam en vitaal te houden voor de toekomst.

Het akkoord zal aan de betrokken achterbannen ter instemming worden voorgelegd.

Publicatiedatum: 29-04-2010 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen