FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 FNV Bouw op GayPride 

De spelregels

FNV Bouw stelt het zeer op prijs als u een reactie achterlaat. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - niet te publiceren omdat er:

  • commerciële boodschappen in staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan
  • herhalingen van reacties in staan
  • zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuwsbericht

Beperk u tot de kern; u kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

FNV Bouw op GayPride

Terug naar het overzicht

FNV Bouw heeft dit jaar voor de derde keer meegevaren met de GayPride. Wij kijken terug op een gezellige dag! FNV Bouw vaart mee, om te laten zien dat we staan voor diversiteit op de werkvloer, onder het motto: 'Uit de kast werkt beter'. Tientallen leden van FNV Roze waren aanwezig, en ook FNV-voorzitters, onder wie Ton Heerts van de vakcentrale.

De FNV spreekt zich uit tegen iedere vorm van discriminatie en draagt dit nadrukkelijk uit. De FNV bestrijdt waar nodig alle vormen van discriminatie op de werkplek en binnen de vereniging, waaronder discriminatie naar geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, arbeidscapaciteit, religieuze overtuiging, politieke gezindte en seksuele oriëntatie.

De FNV is dit jaar samen met het COC en werkgeversvereniging AWVN voor de tweede keer een LHBT-project gestart. Het onderzoek richt zich tot 2014 met name op de positie van LHBT-werknemers in het midden- en kleinbedrijf en op lager opgeleiden.

Het eerste project leverde onder meer een toolkit voor bedrijven op, met daarin een handleiding, een trainingsaanbod voor personeelsmanagement en ondersteunend filmmateriaal. De samenwerkende partijen verwachten met mooie resultaten weer meer aandacht voor LHBT’ers te kunnen vragen.

Publicatiedatum: 08-08-2012 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen
Belastingservice