FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 FNV Bouw: vaak geen jaarmodel schilders 

De spelregels

FNV Bouw stelt het zeer op prijs als u een reactie achterlaat. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - niet te publiceren omdat er:

  • commerciële boodschappen in staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan
  • herhalingen van reacties in staan
  • zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuwsbericht

Beperk u tot de kern; u kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

FNV Bouw: vaak geen jaarmodel schilders

Terug naar het overzicht

Veel schildersbedrijven hanteren geen jaarmodel omdat ze het te duur vinden. Werknemers vrezen daardoor ontslag en WW in de arbeidsluwe maanden in de winter. Dat blijkt uit een rondgang bij schilders op verschillende bouwplaatsen door FNV Bouw regio Noordwest, op 8 mei jl. Tijdens deze veldwerkdag gingen teamleden van FNV Bouw in gesprek met de schilders over hun ervaringen met het zogenoemde jaarmodel.

Stokje
In het verleden kwamen veel schilders in de winter in de WW, omdat schildersbedrijven in die periode geen of weinig werk hadden. Werkgevers- en werknemersorganisaties wilden daar een stokje voor steken en ontwikkelden het jaarmodel en het raamwerk werkspreiding. Beiden zijn vastgelegd in de cao. Naar nu blijkt is het jaarmodel lang niet overal ingevoerd. Bij bedrijven die wel een jaarmodel hanteren, zijn schilders er over het algemeen tevreden over. Alleen als de reistijden lang zijn, is een extra half uur per dag werken in de zomer een probleem.

Werkvloer
FNV Bouw vindt het belangrijk om vakbondswerk vanaf de werkvloer te doen en wil goed luisteren naar wat er daar leeft. Behalve als inventarisatie van het jaarmodel, is de rondgang van regio Noordwest gebruikt om mensen te vragen ‘keetcontactpersoon’ te worden – de ogen en oren van de vakbond op de werkvloer. Ook is met mensen gesproken over hun cao, over misstanden of het niet volgen daarvan door werkgevers en over De Nieuwe Vakbeweging.

Schilders kwamen met verschillende knelpunten. Zo is er onduidelijkheid over werktijden bij gebruik van verschillende cao’s op dezelfde bouwplaats. FNV Bouw gaat dit oppakken.

Toetsen
FNV Bouw adviseert werknemers na te gaan of het bedrijf een jaarmodel of werkspreidingsmodel hanteert. Bestaat er een model, laat het dan toetsen door FNV Bouw. Alleen het model dat in de cao is opgenomen of een model dat in overleg met de bonden tot stand is gekomen, biedt voor de werknemers garanties. Bij vragen kunnen leden van FNV Bouw contact opnemen met de Helpdesk, 0900 368 2689.

Publicatiedatum: 09-05-2012 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen