FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 FNV Eemshaven: NUON en Mitsubishi schenden regels 

De spelregels

FNV Bouw stelt het zeer op prijs als u een reactie achterlaat. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - niet te publiceren omdat er:

  • commerciële boodschappen in staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan
  • herhalingen van reacties in staan
  • zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuwsbericht

Beperk u tot de kern; u kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

FNV Eemshaven: NUON en Mitsubishi schenden regels

Terug naar het overzicht

NUON en Mitsubishi houden zich niet aan in OESO-verband afgesproken spelregels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, op hun bouwplaats in de Eemshaven.

FNV Eemshaven, een samenwerkingsverband van FNV Bouw en Bondgenoten, heeft dat gemeld bij het Nationaal Contactpunt (NCP), de waakhond van de OESO (Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling) in Nederland.

Onderbetalen
De vakbond constateert dat onderaannemers en uitzendbureaus op grote schaal werknemers onderbetalen. Het lijkt er zelfs op dat werknemers worden betaald naar gelang hun nationaliteit. Na meer dan een jaar onderzoek op de bouwplaats, en diverse overleggen met NUON en onderaannemers in de Eemshaven, concludeert FNV Eemshaven dat NUON en Mitsubishi niets doen aan de vele overtredingen van wet- en regelgeving door onderaannemers op de bouwplaats.

Dezelfde normen hanteren
NUON Energy N.V. is opdrachtgever voor de bouw van een energiecentrale in de Eemshaven. Aan de bouw werken honderden bedrijven met veelal buitenlandse werknemers. De Japanse multinational Mitsubishi is de hoofdaannemer. Geen van beide bedrijven houdt zich aan de OESO-spelregels. In die richtlijnen staat dat grote bedrijven erop moeten toezien dat onderaannemers netjes en verantwoord werken. Multinationals moeten ervoor zorgen dat onderaannemers voor buitenlandse werknemers dezelfde normen hanteren als voor vergelijkbare werknemers in Nederland.

Misstanden aanpakken
Elke keer dat FNV Eemshaven een overtreding constateert in de Eemshaven wijzen NUON en Mitsubishi naar hun onderaannemers en weigeren om verantwoordelijkheid te nemen. Maar de spelregels voor multinationals zijn duidelijk. NUON en Mitsubishi moeten stimuleren dat hun onderaannemers en leveranciers netjes handelen. Misstanden moeten ze aanpakken.

Bemiddelingstraject
Als het NCP de melding ontvankelijk verklaart, wordt een bemiddelingstraject gestart om tot een oplossing van het probleem te komen. Aan het eind van het traject komt er een eindverklaring. Dat wordt ofwel een gezamenlijke oplossing ofwel een oordeel door het NCP over schending van de OESO-richtlijnen.

Verantwoordelijkheid oppakken
FNV Eemshaven hoopt met dit zware middel tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor de structurele overtreding van cao’s op grote bouwprojecten. Wat de vakbond betreft, wordt het hoog tijd dat de grote multinationals hun maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken en niet langer profiteren van de uitbuiting en onderbetaling die plaatsvindt bij de kleinere bedrijven die aan hen leveren.

FNV Bouw en FNV Bondgenoten werken samen onder de naam FNV Eemshaven om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op alle bouwplaatsen in de Eemshaven te verbeteren.

Publicatiedatum: 01-08-2012 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen