FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Kostenvergoedingen in cao Woondiensten 2012  

De spelregels

FNV Bouw stelt het zeer op prijs als u een reactie achterlaat. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - niet te publiceren omdat er:

  • commerciële boodschappen in staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan
  • herhalingen van reacties in staan
  • zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuwsbericht

Beperk u tot de kern; u kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

Kostenvergoedingen in cao Woondiensten 2012

Terug naar het overzicht

In de cao Woondiensten 2012 zijn de artikelen die de functiegebonden kostenvergoedingen regelen gewijzigd. De vergoeding voor de aanschaf van gereedschap, werkkleding, en -schoenen vervalt. In plaats daarvan wordt aan werknemers met een technische functie en ingedeeld in de salarisschalen A tot en met F de werkkleding, en -schoenen ter beschikking  gesteld door de werkgever. Hetzelfde geldt voor passend gereedschap.

Deze cao-wijziging roept bij zowel werkgevers als werknemers in de praktijk een aantal vragen op. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de kostenvergoedingen die in 2012 al uitbetaald zijn aan werknemers?  Ben ik als werknemer na 1 januari 2012 verplicht mijn eigen gereedschap te gebruiken voor het werk?  Kan ik als corporatie ( in overleg met de ondernemingsraad) doorgaan met het betalen van een kostenvergoeding?

Klik hier voor een document met antwoorden op deze en een aantal andere vragen.

Publicatiedatum: 12-06-2012 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen
Belastingservice