FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Staat moet mogelijk vakantiedagen betalen 

De spelregels

FNV Bouw stelt het zeer op prijs als u een reactie achterlaat. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - niet te publiceren omdat er:

  • commerciële boodschappen in staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan
  • herhalingen van reacties in staan
  • zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuwsbericht

Beperk u tot de kern; u kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

Staat moet mogelijk vakantiedagen betalen

Terug naar het overzicht

Mogelijk kunnen werknemers die tussen juni 2007 en eind december 2011 na twee jaar arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen een schadevergoeding van de staat krijgen omdat ze te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Niet juist
De Haagse rechtbank oordeelde in februari dat de staat een Europese richtlijn niet juist heeft geïmplementeerd. In die richtlijn uit 2004 staat dat alle werknemers - dus ook zieke - jaarlijks recht hebben op vier weken betaalde vakantie. Nederland had die richtlijn uiterlijk in augustus 2006 moeten implementeren maar heeft dat niet gedaan.

Normen
De vakantiewetgeving in Nederland is sinds 1 januari aangepast aan de Europese normen. Maar tot voor kort was de praktijk dat werknemers die arbeidsongeschikt waren slechts over de laatste zes maanden van hun tweejarige ziekteperiode vakantie opbouwden.

Hoger beroep
De rechter in Den Haag stelde in een zaak van twee werknemers die de kwestie hadden aangekaart, dat de ten onrechte indertijd niet betaalde vakantiedagen op de staat kunnen worden verhaald. De staat heeft daartegen hoger beroep aangetekend. De uitkomst daarvan kan nog geruime tijd op zich laten wachten en het is dan ook onzeker of de uitspraak bij hogere rechtscolleges in stand zal blijven.

Actie ondernemen
Werknemers die denken voor een eventuele schadeclaim in aanmerking te komen, moeten intussen wel actie ondernemen door zich te melden bij FNV Bouw. De bond zorgt er dan voor dat er een aansprakelijkstelling naar de Nederlandse staat gaat. Dat is nodig om de zaak niet te laten verjaren. Te zijner tijd blijkt dan wel of er recht bestaat op een schadevergoeding. Leden die in de periode van 1 juni 2007 tot 31 december 2011 zijn ontslagen na twee jaar arbeidsongeschiktheid kunnen bellen met de helpdesk van FNV Bouw: 0900 368 26 89.   

Publicatiedatum: 25-07-2012 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen