FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Werk pensioenakkoord snel uit 

De spelregels

FNV Bouw stelt het zeer op prijs als u een reactie achterlaat. Er gelden echter wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - niet te publiceren omdat er:

  • commerciële boodschappen in staan
  • scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan
  • herhalingen van reacties in staan
  • zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuwsbericht

Beperk u tot de kern; u kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

Werk pensioenakkoord snel uit

Terug naar het overzicht

Minister Kamp is in de nieuwe spelregels voor toezicht op pensioenfondsen onduidelijk over hoe hij de overstap van het oude naar het nieuwe pensioencontract gaat vormgeven. Dat zegt de FNV over het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). De vakcentrale vindt dat de minister ‘het invaren’ van opgebouwde pensioenrechten veel beter had kunnen regelen in de Pensioenwet.

FNV-vicevoorzitter en eerste pensioenonderhandelaar Peter Gortzak: ‘Ik ben blij dat CPB-berekeningen laten zien dat het nieuwe pensioencontract - conform het pensioenakkoord - voor iedereen beter uitpakt dan het huidige pensioencontract: de lusten en de lasten zijn eerlijker en beter verdeeld over jong en oud. Dat geldt zowel voor de zekerheid als voor de hoogte van je pensioen. Dit is precies wat de FNV steeds heeft betoogd en beloofd: een generatieproof pensioenstelsel.’

Invaren
Om zo’n generatiebestendig pensioenstelsel te realiseren, moet door pensioenfondsen wel naar het nieuwe pensioencontract kunnen worden overgestapt. Dat betekent dat de regels van het nieuwe pensioencontract ook gaan gelden voor de reeds opgebouwde rechten, het zogenoemde invaren van bestaande aanspraken.

Zowel het juridisch onderzoek als het CPB-onderzoek, die beide in opdracht van de  minister zijn uitgevoerd, laten zien dat collectief invaren goed mogelijk is. De FNV vindt echter dat de minister het invaren van opgebouwde pensioenrechten veel beter kan regelen in de Pensioenwet.

De vakcentrale is het met de minister eens dat het beter is om al opgebouwde pensioenrechten onder het nieuwe contract te laten vallen. Voortzetting van het huidige pensioencontract onder het nieuwe FTK behoort ook tot de mogelijkheden, maar betekent wel een (noodzakelijke) verscherping van de financiële toezichteisen.
 
De FNV roept de minister op om de door hem aangekondigde richtlijn aan te grijpen om het collectief invaren van opgebouwde pensioenrechten met zo min mogelijk risico’s voor pensioenfondsen mogelijk te maken.

Nieuwe pensioencontracten per 1 januari 2014
Vanwege de precaire situatie waarin de meeste pensioenfondsen zich bevinden, is het van groot  belang dat het tijdschema van invoering van de nieuwe pensioencontracten per 1 januari 2014 wordt gehaald én dat de periode tot januari 2014 zonder verdere kleerscheuren kan verlopen.

Deze beoordeling laat de kritiek van de FNV over de gevolgen van het Kunduz-akkoord voor het pensioenakkoord onverlet.

 

Publicatiedatum: 31-05-2012Reacties

En ook deze meneer zal dadelijk wel in de politiek gaan en zijn zakken daarna gaan vullen. Want waar praten we eigenlijk over. De Pensioenfondsen hebben pakweg 900 miljard (Kamp wil ons echter doen geloven dat ze maar 800 miljard hebben) komt in zijn straatje beter uit. Daarnaast geven de fondsen pakweg per jaar 10 miljard uit ze krijgen per jaar 8 miljard binnen wat inhoud dat dat ze de pensioen nog zo'n 200 jaar kunnen betalen voordat het geld echt op is waar maak je je zorgen over. Echter a

01 jun 12 12:22 | k trommel

Wat ik niet begrijp is dat een samen geraapte meerderheid in de kamer in 2 dagen een pensioen akkoord in elkaar getimmerd waar de vakbonden 2 jaar over hebben moeten doen. Vakbonden en hun bestuurders hebben hier laten zien wat hun werkelijke macht is.

01 jun 12 09:14 | kees van Dongen

 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen