FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Internationale missie 

Internationale missie 

FNV Bouw maakt in internationaal verband werk van de strijd tegen (gedwongen) kinderarbeid, steun aan buitenlandse zusterorganisaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het terugdringen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en steunt de strijd tegen schendingen van vakbond- en mensenrechten.

Op internationaal niveau bepaalt de bond mede het beleid van de BWI (internationale vakbond voor bouw- en houtsector). Via deelname aan de vergaderingen van de bestuursorganen blijft de bond op de hoogte van de internationale vakbondsontwikkelingen en kan haar standpunt kenbaar maken. Sinds jaren zet de bond zich in BWI verband in voor de eliminatie van (gedwongen) kinderarbeid. Tevens werkt de bond in dat verband nauw samen met FNV Mondiaal van de vakcentrale FNV.

Op Europees niveau bepaalt de bond mede het beleid van de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH). Belangrijke activiteiten zijn het daadwerkelijk bevorderen van de veiligheid en gezondheid van de Europese bouw - en houtarbeiders en het beheersbaar maken van de problematiek van de grensarbeid en migranten. Via de EFBH proberen we invloed uit te oefenen op de Europese politiek  en afspraken te maken met Europese werkgeversorganisaties.

FNV Bouw verweert zich tegen schendingen van vakbonds-en mensenrechten. Dit geschiedt via internationale solidariteitsacties via internet, via de BWI en FNV Mondiaal. Overigens is het uitdragen van internationale solidariteit voor de bond een statutaire verplichting. Jaarlijks worden nog steeds wegens vakbondsactiviteiten honderden mensen vermoord en duizenden mensen gearresteerd of ontslagen.

Belangrijkste missie is het bevorderen en versterken van een democratische vakbeweging.

De bond zal blijven participeren in acties gericht op het aan de kaak stellen van schendingen van deze fundamentele rechten en er bij de betrokken regeringen op aandringen deze schendingen ongedaan te maken.

Publicatiedatum: 12-12-2012Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen
Belastingservice