FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Wie doet wat 

Wie doet wat 

Het regioteam adviseert bij- en geeft uitvoering aan het bondsbeleid inzake de collectieve- en individuele belangenbehartiging.

FNV Bouw regio Zuidoost wordt gevormd door een groot aantal mensen in diverse functies. Het Regiohoofd geeft leiding aan Regiobestuurders, de Manager IBB en de Office Manager. De Office Manager geeft leiding aan de Secretaresses. De Manager IBB geeft leiding aan de Procesjuristen en Vakbondsconsulenten. 

De taken zijn als volgt verdeeld

Theo van der Werf (Regiohoofd)
- Internationaal vakbondswerk
- Coördinatie verenigingsorganisatie regio
- Vooroverleg Bondsraad
- Kaderbeleid en scholing en OSK
- Coördinatie in- en externe voorlichting
- Voorzitter team- en bestuurdersoverleg
- Coördinatie werkorganisatie regio
- Regiohoofdenoverleg
- Personeelsbeleid
- Werkplan en rapportage
- Contacten andere bonden
- Klankbordgroep vereniging

Mariëlle Kessels (Officemanager)
- Inhoudelijke ondersteuning regiohoofd
- Aansturing en inrichting secretariaat
- Personeelsbeleid secretariaat
- Organisatie administratieve, secretariële en facilitaire ondersteuning regiokantoor
- Onderhoud internetpagina
- Coördinatie tijdsregistratie medewerkers Zuidoost
- Financiële administratie regiokantoor
- Uitvoering kaderscholing
- Coördinatie scholing vraagbaken
- Aanspreekpunt ARBO-zaken
- Aanspreekpunt huisvesting & onderhoud

Yvon Middelman (Manager IBB)
- Individuele belangenbehartiging, 1e lijn
- Aansturing juristen en vakbondsconsulenten
- Personeelsbeleid juristen en vakbondsconsulenten
- Coördinatie individueel/collectief
- Coördinatie kringbijeenkomsten

Rob van Gemert (Regiobestuurder)
- Cluster Bouw 
- A-lijn district 15 Midden Brabant
- B-lijn districten in Noord Brabant, Midden Brabant en Zuidoost Brabant
- Heijmans 1ste contactpersoon
- Mebin 2e contactpersoon
- CAO Natte Grindbaggerbedrijven / CAO Smals
- Regionaal Platform Arbeidsmarkt Fundeon Zuid-Nederland

Wilco Veldhorst (Regiobestuurder)
- Cluster Bouw en Afbouw 
- A-lijn districten Noord en Noordoost Brabant, 13 en 14
- B-lijn districten Noordoost Brabant
- Mebin 1ste contactpersoon
- Contacten met buitenlandse bonden
- Jongeren / gastlessen / open dagen

Ellen Hoeijenbos (Regiobestuurder)
- Cluster Bouw en Afbouw 
- A-lijn districten Noord en Midden Limburg, 17 en 18
- B-lijn districten Noord, Midden en Zuid Limburg
- Avenue 2 1ste contactpersoon 
- Faillissementskader / Werkenbezoek
- Sector Ouderen

Gitta Backer (Regiobestuurder)
- Cluster Meubel en Hout en Woondiensten
- 1e verantwoordelijke sector Woondiensten
- 2e verantwoordelijke sector Meubel en Hout
- A-lijn district 19, Zuid-Limburg
- B-lijn Woco districten Midden Brabant en Noord / Midden / Zuid Limburg (16,17,18,19)
- B-lijn MHI districten Noord / Midden / Zuid Limburg (17,18,19)
- Lid landelijke werkgroep Sociaal Plan

Henk Panhuizen (Regiobestuurder) 
- Cluster Meubel en Hout en Woondiensten
- 1e verantwoordelijke sector Meubel en Hout
- 2e verantwoordelijke sector Woondiensten
- CAO onderhandelaar Parket
- Projectleider ESF
- A-lijn district 16 Zuidoost Brabant
- B-lijn MHI districten Noordoost / Noord / Midden / Zuidoost Brabant (13,14,15,16)
- B-lijn Woco districten Noordoost / Noord / Midden Brabant (13,14,15)
- Paritaire commissies MHI
- Begeleiding REA-begeleiders
- Begeleiding faillissementsteam

Secretariaat
- Inge Manders
- Jeanne Custers
- Mariëlle van Dooren
- Marianne van Uden

Procesjuristen         
- Jack Poell
- Rick Lucassen
- Sabine de Leng

Publicatiedatum: 10-01-2014