Geef een reactie op dit Nieuwsbericht

Wij stellen het erg op prijs als je een reactie achterlaat. Maar er gelden wel fatsoensregels. Wij behouden ons het recht voor om reacties - zonder verdere uitleg of terugkoppeling - te verwijderen omdat er:

- Commerciële boodschappen in staan.
- Scheldwoorden, beledigingen, discriminerende en generaliserende boodschappen in staan.
- Herhalingen van reacties in staan.
- Zaken in staan die niet ingaan op de boodschap van het nieuws- of blogbericht.

Beperk je tot de kern; je kunt maximaal 500 tekens per reactie gebruiken.

Jouw reactie
Nog
Verzend mijn reactie

32 reacties

Bert schreef op 29-01-2015
Ik zou tegen Aedes zeggen, dat voor wat het betreft het bevriezen van salarissen: goed voorbeeld doet goed volgen. Dus Aedes: stel een daad en beperk/verlaag eerst de topsalarissen (en privileges) van corporatiedirecteuren, managers en andere overbetaalde bestuurders, die maar al te vaak al jaren hebben gegraaid en zich hebben verrijkt en verbied voor topfunctionarissen bonussen en gratificaties. Dan die vette bonus van jullie terug de sector in en dan praten we verder ...
G J Broere schreef op 25-01-2015
De werkgever moet afblijven van de vroegpensioen. De generatie van na 1950/1951 die zouden hier dan ook weer naast zitten. Moeten ook al langer doorwerken 65 en zoveel maanden. Bestaat de mogelijk niet om een garantie in te bouwen voor de generatie 1950-1955 als er tocht onderhandelt moet worden.?(dus t/m 1955 recht op vroegpensioen) Werknemers met met 35 dienstjaren of meer recht houden op vp .Geef e.v.t de werknemer een bedenk tijd van 1 jaar als men toch gaat korten op de vroegpensioen.
grootendorst schreef op 24-01-2015
het is toch te gek voor woorden wat er allemaal gebeurt laten we nou een keer actie gaan voeren het is gewoon schandalig wat er gebeurt en maar graaien en wij staan al jaren droog en maar inleverenals dat zo door gaat zijn de mensen niet meer te houden
P.de Wit schreef op 24-01-2015
Nooit mee accoord gaan,doen jullie dat wel dan zeg ik mijn lidmaatschap op! Stelletje boeven bij die Aedes!!!!!
Pieter schreef op 23-01-2015
Dit is een oproep aan alle vakbondsleden die hiermee te maken hebben om nu met elkaar te strijden voor een goede CAO, niet denken van ach het komt wel goed zonder mij, nee wij moeten er met elkaar voor strijden.
Cees schreef op 23-01-2015
Man man Waar gaat dit heen, pikken wij dit nog langer. Er moet eigenlijk een grote staking komen dat we het zat zijn. De hele economie gaat naar de Kl..... De hoge heren maar denken, hoe krijg ik wel mijn eigen zakken vol Mensen dit wordt alleen maar slechter Ba wat een wereld
Onno schreef op 23-01-2015
Dit is totaal niet volgens het democratisch gedachtengoed van Nederland. Dit is pure discriminatie van werknemers uit lagere loongroepen! Steeds meer onttrekken. Lastenverhoging en loonsverlaging!? Waar is het eind ? De directie weer zeker stellen en de werknemers aan hun lot overlaten!. Waarom niet iedereen? Duidelijk weer een voorbeeld van zelfverheerlijking. Dit in een tijd dat de topsalarissen (Balkenendenorm) ter discussei staat! En waar gaat het geld van de huursverhogingen heen? .....
Harm schreef op 23-01-2015
FNV wat gaan jullie hier aan doen dit moet van tafel. Wordt het niet tijd voor ACTIE we zitten al ruim een jaar zonder cao.
J.otter schreef op 23-01-2015
Onvoorstelbaar dat men zo omgaat met de Cao . Ik kan alleen maar zeggen dat al deze voorstellen van tafel moeten. Het zou juist verstandig zijn om de hoge inkomens te korten en niet van het lagere personeel die steeds harder moeten werken vanwege bezuinigen.
Harry schreef op 23-01-2015
Als de heren zelf hun zakken maar vol hebben. Alles wordt elk jaar duurder, huurverhoging, als het kan het maximum verhogen, geen wonder dat er steeds meer mensen het niet meer kunnen betalen, en de heren van de corporaties maar klagen met een dik vet salaris, die komen echt helemaal niets tekort, wij als huurders betalen dit, belachelijk.
Jannes schreef op 23-01-2015
B E L A C H E L I J K ....Hoeveel en hoelang moeten we dit nog pikken, terwijl directie en management zich aan alle kanten indekken en wel goed voor zich zorgen. Als je nagaat hoeveel er al "bezuinigd" is ......wat trouwens per WBV miljoenen heeft gekost en vraag me af wanneer er het omslagpunt qua bezuiniging is bereikt. Wat weer ten koste gaat van huurders, want deze miljoenen worden niet gebruikt voor nieuwbouw. Wat mij betref gewoon ouderwets de toko een maandje dicht gooien
Karin schreef op 23-01-2015
In een reactie staat dat het afschaffen van de VPL voelt als diefstal omdat er door de werknemer zelf voor is gespaard. Dat is echter onjuist. De volledige VPL-premie is door werkgever betaald. Voor werknemer zal het wegvallen van de VPL een verslechtering zijn van de arbeidsvoorwaarden, maar wie heeft daar geen last van? Oké, ik zal hierna geen bericht meer posten. Er zijn natuurlijk wel onderhandelingspunten die ik steun.
J.j veldman schreef op 23-01-2015
We horen nergens meer van op dit soort opmerkingen hoor je overal begrijp niet waarom het zo moet ,alle vertrouwens banden worden losgesneden en dan vind men het nog vreemd dat er geen beleving meer is word er erg verdrietig van
Karin schreef op 23-01-2015
Bericht hieronder is ook van mij, kon het alleen niet kwijt in 1 bericht. Ik juich het juist wel toe dat de CAO de mogelijkheid biedt om tijdelijke contracten voor een totale periode van vier jaar toe staan. Wij kunnen geen BBL-leerlingen niveau 3 of hoger meer aannemen, Deze studies kunnen veelal niet in twee jaar worden afgerond, dus kunnen zij hun opleiding niet bij ons afmaken. De vraag is of zij een andere werkgever kunnen vinden voor bijv. het laatste jaar (of laatste twee jaar, niveau 4).
Karin schreef op 23-01-2015
Stopzetten van een permanente nawerking CAO lijkt mij een goede zaak. Dit spoort partijen hopelijk aan tot een vroegtijdige start onderhandelingen. Dit mis ik al jaren. Overigens zal door geen rechter de nawerking als permanent worden beschouwd. De rechter kijkt wat een redelijke termijn is. Tien jaar met een verlopen CAO, dat gaat echt niet lukken.
Annette schreef op 09-01-2015
De mensen waar het echt om gaat moeten weer inleveren. Het lijkt mij nu eens tijd dat de TOP water bij de wijn gaat doen. En dat hun salarissen bevroren worden. MAAR NOG BELANGRIJKER "IK DENK DAT DE BOND ZELF MEER ACTIE MOET GAAN ONDERNEMEN". LANDELIJKE ACTIEDAGEN IS EEN VAN DE DINGEN DIE GEREGELD KUNNEN WORDEN EN MEER DE PERS ZOEKEN. ZET DUIDELIJK IN DE PERS WAT DIT INHOUDT VOOR DE MEDEWERKERS. WANT NU ZIJN ER HEEL VEEL MEDEWERKERS DIE HELAAS NOG STEEDS NIET GOED GEINFORMEERD WORDEN.
H.F. Bergman-Amsing schreef op 23-12-2014
Het is te gek voor woorden, dat ze denken dat dit allemaal kan. Begin eerst eens in top te bevriezen, dan blijft er wat over voor de lagere schalen en van VPL afblijven, dat is van en voor ons.
P.de Wit schreef op 22-12-2014
Nooit en nog eens nooit mee akkoord gaan met die bende!!! De corporatiewereld is totaal losgeslagen,we moeten massaal staken en die Aedes de wacht aanzeggen,weg ermee!!!!!
Dick van Herpe schreef op 21-12-2014
Aedes moet zich schamen, je kan wel zien waar uit aedes leden bestaan. Ze geven zich zelf wel een bonus van 5 % , en de medewerkers moeten maar inleveren . Voor mij is de maat vol, plat legen de boel. Ons cao is altijd goed geweest maar als het zo door gaat worden we het slechtste cao van werkend Nederland.. De wonigstichtingen hoeven niet te bezuinigen, als de directeuren zich inhouden kwa salarisen, dan komt het wel goed met onze brans. Wordt tijd voor harde acties.
Theo Kleeven schreef op 21-12-2014
Afbraak van de VPl in een tijdsbestek van drie jaar tijd is misdadig! Werknemers houden met dit vaak niet onaanzienlijk aandeel van hun toekomstig inkomen in hun beslissingen (die NU genomen moeten worden voor de rest van hun leven!) gewoon rekening. Het is onfatsoenlijk iets af te pakken dat je iemand jarenlang hebt beloofd! Dat dit potje door de werkgevers is gevuld doet daar niets aan af: het bestaan hiervan was destijds immers onderdeel van de Cao-onderhandelingen!! Aedes: weg ermee!
À Slor schreef op 20-12-2014
Wil graag over twee jaar met vroeg pensioen dus geen afbraak houd het tegen!
Josefien Mulder schreef op 20-12-2014
Alles wordt aangepakt w.o. salaris bevriezing, snipperdagen ouderen, vroegpensioen, ziekte dagen, 13e maand, kloksysteem! Zijn wij honorarium slaven en mag de top met aedesnet ons totaal uitbuiten! Vecht met open vizier maar niet over de rug van de laagst betaalden! Er vindt een tweedeling plaats binnen de corporatie!
de Hoog schreef op 19-12-2014
De rijke worden rijker en de arme steeds armer, de top inkomens zorgen zelf wel dat ze niets mis lopen. De top zit er alleen voor hun zakken zelf te spekken. Het is toch schandalig dat wij (de lagere inkomens ) steeds moeten inleveren. Ik heb er op dit moment ruim 46 dienst jaren erop zitten,(ben met flex pensioen gegaan afgelopen 1 dec 2014) alleen voor de zekerheid dat ik de gratificatie werkgever en de prepensioen zeker wil zijn. Jammer dat de bonden er niet uit zijn gekomen voor deze datum.
F. Pichel schreef op 19-12-2014
Waarom moet het personeel met de "lagere" schalen de dupe zijn van het wanbestuur en financieel mismanagement?!
P. Sprengers schreef op 19-12-2014
Prima dat er geen akkoord ligt. Zolang dat er niet is leveren we in ieder geval niets in. Als werkgevers van de oude CAO af willen zullen ze zelf in actie moeten komen. En als ze dan echt willen bezuinigen dan maar te beginnen bij de salarissen va de directeuren. Die gaan over de ruggen van onze huurders elke maand met een hoop geld er vandoor. Mag je van corporatiedirecteuren dan geen sociale inslag verwachten?
Pieter Raatjes schreef op 18-12-2014
Wij kunnen hier toch nooit mee akkoord gaan, het bevriezen van de lagere loonschalen, het afschaffen van de vroegpensioen, het afschaffen van de gratificatie. De gewone hardwerkende mensen die al jaren bij een woningcorporatie werken moeten weer inleveren terwijl de mensen met de hogere lonen er op vooruit gaan, ik kan hier niet mee in stemmen.
R ABEE schreef op 18-12-2014
ALS DEZE MAATREGELEN DOOR GAAN ZOALS HET AFSCHAFFEN VAN GRATIFICATIEREGELINGEN EN DE REST ZEG IK MIJN VAKBOND OP. PS. GAAT ALTIJD MAAR OM DE KLEINE MAN. DANK UW.
I. de Boer schreef op 18-12-2014
Jullie mogen hier niet mee akkoord gaan. De laatste jaren zijn er veel corporaties gefuseerd, waarbij mensen al in lagere loonschalen zijn gezet, dus bevroren. Dit houdt al in dat je tot aan je pensioen geen loonsverhoging meer krijgt. Gratificatieregeling afschaffen, kan niet! Veel mensen zijn al lang in dienst bij corporaties, tuurlijk willen ze dit afschaffen, dit scheelt ze nog eens veel geld. En de top heeft zich jarenlang verrijkt over de rug van de medewerkers.
Johan Vonder schreef op 18-12-2014
Als vakbond niet meegaan in deze eisen
dick kluiver schreef op 18-12-2014
gewoon schandalig dat ze zo wie zo aan het vroegpensioen komen. waar blijven al onze beloftes.
H.v.Eck schreef op 18-12-2014
Het is inderdaad een schande. Van het VPL moeten ze afblijven. En dan het afschaffen van de gratificatie, te erg voor woorden. Volgend jaar 40 jr.in dienst, gaat zeker ook niet door. Kortom de laatste medewerkers tussen 1950 en 1955 die er al lang zitten zijn overal de dupe van.
Yvonne Berloth schreef op 18-12-2014
Ja, dat klinkt allemaal niet erg gezellilg! Het lijkt dat alles wordt afgebroken wat in jaren is opgebouwd. Ondertussen blijft de top van de corporaties in een aantal gevallen buiten beeld en gaat gewoon onverminderd door. Het afbouwen van het VP vind ik een van de slechtste maatregelen; er is wel door de medewerkers zelf voor gespaard! het voelt als diefstan. Dat we allemaal een stapje terug moeten doen: oke, maar dit is te rigoreus
Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
De FNV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op je voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site, stem je hiermee in.Ga verder