11. Het bedrijf waar ik voor werk gaat failliet. Wat nu?

Een faillissement is een vervelende en onzekere tijd. Als je organisatie failliet gaat, heb je waarschijnlijk veel vragen. Bijvoorbeeld over je baan, doorbetaling van loon en je pensioen.

Meer informatie hierover vind je op fnv.nl.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.

12. Hoe kan ik geld opnemen uit het Tijdspaarfonds?

Je kunt geld uit het Tijdspaarfonds opnemen door het invullen van een uitbetalingsformulier. Dit formulier kun je downloaden op de pagina met meer informatie over het Tijdspaarfonds.

13. Hoe zit het met mijn vrije dagen als ik ziek ben?

Over de dagen dat je ziek bent, mag je werkgever geen vakantiedagen inhouden. Je werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden als:

 • Hierover andere afspraken staan in je cao, je contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
 • Schriftelijk is vastgelegd dat je werkgever vakantiedagen mag afschrijven als je ziek wordt tijdens je vakantie, dan mag hij dit inhouden van je bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Kijk na je vakantie dus goed naar je vakantiesaldo om te zien of je werkgever het juiste aantal vakantiedagen heeft ingehouden.

Kijk voor meer informatie over ziekte tijdens je vakantie op fnv.nl

14. Hoe zit het met pensioenopbouw als ik werkloos ben?

Als je werkloos bent, dan bouw je meestal ook geen pensioen op.

Een uitzondering is als je werkte als schilder, in de bouw, afbouw, mortel- of timmerindustrie: in die gevallen bouw je (onder voorwaarden) in de eerste zes maanden van je werkloosheid toch (een deel van je) ouderdomspensioen op.

Bij de meeste pensioenregelingen kun je als werkloze de opbouw van je ouderdomspensioen vrijwillig voortzetten.

Lees meer over vrijwillig voortzetten van pensioenopbouw.

15. Hoeveel tijdelijke contracten mag mijn werkgever mij geven?

Heb je meer dan 3 tijdelijke contracten gehad? Of heb je 24 maanden op basis van een tijdelijk contract gewerkt? Dan hoor je een vast contract te krijgen. Dit gaat niet op als er tussen de contracten een tussenpoos van 6 maanden heeft gezeten. Dan begint de telling van voren af aan.

Kijk voor meer informatie over tijdelijk contracten op fnv.nl

16. Hoeveel uur per dag mag ik maximaal werken?

Er zijn vaste afspraken over aantal uur dat je per dag en week mag werken en hoeveel rusttijd je moet nemen.

Aantal uren werken

 • Je mag maximaal 12 uur per dag en niet meer dan 60 uur per week werken.
 • Je mag niet iedere week het maximale aantal uren werken.

Rusttijden

 • Je rusttijd moet dagelijks minimaal 11 uur zijn van iedere 24 uur. Heb je een dag gewerkt dan mag je volgende dienst niet beginnen binnen 11 uur.
 • Je werkgever mag wel je rusttijd eens in de 7 dagen inkorten tot 8 uur.
 • Je wekelijkse rusttijd is 36 aaneengesloten uren per week.
  Als dat niet lukt, moet je in een periode van 14 dagen minimaal 72 aaneengesloten uren rusten. Dit kun je opsplitsen in periodes van minstens 32 uur.
 • Je hebt als werknemer ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen

Afspraken arbeidstijden cao

In je cao kunnen afspraken staan over het aantal uren dat je maximaal mag werken (inclusief en exclusief overwerk). Deze afspraken kunnen afwijken van de wet. De cao mag alleen ten gunste van de werknemer afwijken van de wet.

Kijk voor meer over arbeidstijden op fnv.nl

17. Ik heb moeite om rond te komen met mijn uitkering. Is er een financiële regeling voor mij?

​Heb je een laag inkomen of een uitkering? En moeite om rond te komen? Of ben je (chronisch) ziek of gehandicapt en kun je de zorg niet meer betalen? De overheid en gemeenten hebben financiële regelingen die je misschien kunnen helpen.

Weet jij waar je recht op hebt? Wij zoeken voor je uit waar je recht op hebt. Laat je adviseren door een Adviseur Sociale Voorzieningen en laat geen geld liggen!

Voor wie?

Je hebt recht op deze dienstverlening:

 • als je lid bent van de FNV;
 • als je gezinsinkomen niet hoger is dan circa € 1.650 netto in de maand (exclusief vakantiegeld);
 • als je inkomen als alleenstaande ouder niet hoger is dan circa € 1.200 netto in de maand (exclusief vakantiegeld);
 • als het totale vermogen in je gezin lager is dan € 11.840.

Ben je alleen, dan gelden voor jou de volgende bedragen:

 • je inkomen is niet hoger dan circa € 1.200,- netto per maand (excl. vakantiegeld);
 • je vermogen is lager dan € 5.920,-.

Lees verder hoe dit werkt...

18. Ik heb nog niet genoeg vakantiedagen opgebouwd om de hele bouwvak doorbetaald te krijgen. Wat nu?

Er zijn verschillende mogelijkheden die je met de werkgever moet bespreken:

 • je neemt een voorschot op de vakantiedagen die je gedurende je contract gaat opbouwen. Je verlofdagensaldo gaat dan tijdelijk in de min;
 • Je neemt een aantal dagen onbetaald verlof op;
 • Je werkgever compenseert de dagen die je tekort komt.

Het is belangrijk dat je dit voor de aanvang van de bouwvak met je werkgever bespreekt en dit schriftelijk vastlegt om eventuele onduidelijkheden te voorkomen.

19. Ik werk met gevaarlijke stoffen. Waar moet ik op letten?

Het werken met gevaarlijke stoffen kan, als dat niet veilig gebeurt, zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers weten wat de risico’s zijn. Het gebruik van en contact met gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

De vaak ernstige lichamelijke gevolgen van het onveilig werken met gevaarlijke stoffen zijn namelijk niet altijd direct merkbaar. Soms duurt dat jaren en vaak is het dan te laat. Zo kan onveilig werken met asbest jaren later kanker veroorzaken.

Zorg er dus voor dat je goed op de hoogte bent van de gevaarlijke stoffen waar je mee werkt en dat je hier ook veilig mee werkt.

Lees meer over werken met gevaarlijke stoffen bij Veilig en gezond werken.

20. Ik wil eerder met pensioen. Kan dat?

Je kunt besluiten om eerder te stoppen met werken en vervroegd met pensioen te gaan. De meeste pensioenfondsen hebben hier regelingen voor.

In veel pensioenregelingen heb je individuele keuzemogelijkheden. Zo kan je onder andere:

 • Zelf bepalen wanneer je met pensioen gaat.
 • Je pensioen (gedeeltelijk) laten ingaan terwijl je (gedeeltelijk) blijft werken.
 • Kiezen om eerst een hoger en later een lager pensioen te ontvangen. Of andersom.
 • Kiezen voor een gelijkblijvend inkomen, vóór en ná je AOW-leeftijd.
 • Je ouderdomspensioen verhogen met (een deel van) het nabestaandenpensioen.
 • Of andersom je nabestaandenpensioen verhogen met (een deel van) je ouderdomspensioen.

Informeer bij je pensioenfonds naar de mogelijkheden of maak een afspraak met een pensioenconsulent. Je kunt een afspraak maken via ons contactcenter: 088 368 0 368.

Kijk voor meer informatie over pensioenen op fnv.nl

Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
De FNV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op je voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site, stem je hiermee in.Ga verder