41. Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers. Over deze afspraken onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen.

Elke werknemer maakt in de individuele arbeidsovereenkomst ook op individueel niveau afspraken met zijn werkgever. In deze individuele arbeidsovereenkomst wordt soms verwezen naar de cao. De cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in het individuele contract. Als bepaalde individuele afspraken niet overeenkomen met cao-afspraken, dan gelden de cao-afspraken.

 
42. Wat is een concurrentiebeding?

In veel contracten staat een concurrentiebeding. Zo’n beding bevat een verbod voor jou om na afloop van je contract hetzelfde werk te doen bij een andere werkgever. Dit geldt ook als je hetzelfde werk gaat doen als ondernemer. Meestal geldt dit concurrentiebeding voor een bepaalde periode en een bepaalde regio. Dit is een beperking van je vrijheid als je op zoek gaat naar een andere baan.

Informatie over een concurrentiebeding bij een tijdelijk contract of vast contract, afspraken die er in staan en meer kun je vinden op fnv.nl.

Staat daar niet de informatie die je zoekt neem dan contact met ons op.

43. Wat is een dekkingsgraad van een pensioenfonds?

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een pensioenfonds voldoende vermogen heeft om pensioenen te kunnen uitkeren.

Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld. 105% is de minimaal verplichte dekkingsgraad. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 125% heeft een pensioenfonds voldoende buffer.

Bekijk de dekkingsgraad van jouw pensioenfonds.

44. Wat is een ondernemingsraad (or) en wat doen ze?

Medezeggenschap is een wettelijk recht van werknemers. Zo hebben zij invloed op besluiten in de organisatie. Daarbij gaat het om een goede afweging tussen organisatie- en werknemersbelangen.
 
De FNV werkt bij voorkeur samen met ondernemingsraden en ondersteund hen. Weet je nog niet zo veel over een or of pvt, maar wil of moet jouw bedrijf er mee starten en weet je niet waar je moet beginnen?

Kijk op fnv.nl voor meer informatie over Medezeggenschap.

45. Wat is een WIA-uitkering?

​De WIA-uitkering is een uitkering die je ontvangt als je langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. Na de 104e week stopt de loondoorbetalingsverplichting van je werkgever. Je kunt ook een WIA-uitkering ontvangen als je geen werkgever hebt. Na 104 weken Ziektewet(ZW)-uitkering kom je hiervoor in aanmerking.

46. Wat is het Uniform Pensioen Overzicht?

Wanneer je deelneemt aan een pensioenfonds, moet volgens de wet het fonds je jaarlijks een overzicht sturen van de door jouw opgebouwde pensioenrechten. Dit overzicht is het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Het is uniform omdat het UPO van elk pensioenfonds dezelfde indeling moet hebben. Hierdoor zijn de bedragen eenvoudig op te tellen of met elkaar te vergelijken. Dit is vooral handig als je bij meerdere fondsen pensioen opbouwt of hebt opgebouwd. Over de pensioenen bij eerdere werkgevers krijg je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht.

47. Wat is het verschil tussen reiskosten en reisuren?

​Reiskosten zijn de kosten die je vergoed krijgt voor woon-werkverkeer. Als je met het openbaar vervoer reist, zijn dit de kosten van een treinkaartje of strippenkaart. Reis je met een ander vervoermiddel, dan is dit een vastgestelde kilometervergoeding.

Reisuren zijn de uren die u onderweg bent van uw huis naar uw werk en terug. Hiervoor is in de cao Bouw & Infra (art. 51) een vergoeding afgesproken.

Kijk voor meer algemene informatie over reiskostenvergoeding op fnv.nl.

48. Wat kost het lidmaatschap voor jongeren?

​Lidmaatschap voor jongeren tot 23 jaar kost slechts 25 euro per jaar (€ 2,08 per maand).

Lees meer over contributiekorting, ledenvoordelen of meld je meteen aan!

49. Wat moet ik doen als er niet of te weinig in mijn tijdspaarfonds gestort is?

​Neem als er niet of niet genoeg gestort is contact op met je vakbondsconsulent. Deze kan voor je uitzoeken wat er aan de hand is. Je kunt natuurlijk ook eerst zelf de werkgever om uitleg vragen.

Soms zegt de werkgever dat er wel betaald is, maar dat ‘het aan APG ligt’. De werkgever moet dan zelf met APG contact opnemen om uit te zoeken wat er aan de hand is. De werkgever blijft namelijk verantwoordelijk voor de afdracht.

50. Wat moet ik doen als mijn werkgever me wil ontslaan?

Dreig je ontslagen te worden? Dan zijn er regels waar je werkgever zich aan moet houden.
Op fnv.nl staat wat je moet weten als je je baan dreigt te verliezen.

Heb je het antwoord op je vragen niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op.

Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
De FNV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op je voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site, stem je hiermee in.Ga verder