De volgende veelgestelde vragen zijn gevonden

1. Bestaat er nog een verplichte bouwvak?
Nee. Wel kan de werkgever besluiten dat in de zomer een
collectieve bedrijfssluiting geldt. Dit moet gebeuren in overleg met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt).
 
De werkgeversorganisaties geven advies over de periode waarin
zo’n collectieve sluiting zou kunnen vallen. Dit advies is gebaseerd op de schoolvakanties en is per regio verschillend. Veel werkgevers volgen dit advies, omdat in die periode ook andere bouwbedrijven in de buurt dicht zijn.
 
Als je dat wilt, moet de werkgever je de gelegenheid geven om buiten de collectieve sluiting nog drie weken vakantie op te nemen. Dat geldt natuurlijk alleen als je daarvoor genoeg vakantie- en roostervrije dagen hebt.
2. Bij wie kan ik terecht voor een loopbaantraject?

Werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra kunnen terecht bij Mijnloopbaancoach. Kijk voor meer informatie op www.mijnloopbaancoach.net of neem vrijblijvend contact op :  088 - 080 88 80. Je kunt ook een e-mail sturen naar: info@mijnloopbaancoach.net

Schilders en afbouw werknemers kunnen terecht bij Mijn Loopbaan van Savantis. Savantis is bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 11 20, info@mijnloopbaan.nl, www.mijnloopbaan.net.

3. Bouw ik ook vakantiedagen op tijdens ziekte?

Vakantiedagen zijn er in twee soorten: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Tijdens ziekte bouw je gewoon wettelijke vakantiedagen op.

Let op: wettelijke vakantiedagen die je meeneemt naar een volgend kalenderjaar vervallen per 1 juli van dat jaar. Kon je ze vanwege ziekte echt niet opnemen, dan geldt een uitzondering.

In je cao staan de afspraken hierover. In de cao Bouw en Infra staat bijvoorbeeld dat de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte stopt na zes maanden.

Zie ook Ziekte en re-integratie op fnv.nl
4. Heb ik recht op vakantiegeld? Zo ja, hoeveel is dat dan?

Werk je of krijg je een uitkering? Dan bouw je vakantiegeld op. Dit is standaard 8% van je brutoloon. Meestal krijg je dit één keer per jaar in mei uitbetaald.

Recht op vakantiegeld

Als je in loondienst bent of als je een uitkering ontvangt heb je recht op vakantiegeld. Dit geldt zowel als je voor een werkgever werkt, als wanneer je een uitkering ontvangt.

Hoogte vakantiegeld

Je vakantiegeld is altijd 8% van je loon of uitkering. Als je het vakantiegeld jaarlijks uitbetaald krijgt, krijg je dus 8% van je totale loon of uitkering in dat jaar. Je bouwt het vakantiegeld op over het brutoloon. Als je bijvoorbeeld ziek bent en je krijgt slechts 70% van je brutoloon uitgekeerd, bouw je slechts over dat gedeelte vakantiegeld op.

Je bouwt geen vakantiegeld op over onkostenvergoeding, overwerkvergoeding en reiskosten, tenzij dit in je cao of arbeidsovereenkomst anders geregeld is. Je vakantiegeld wordt netto uitbetaald, net als je loon. De belasting is er dus al vanaf.

Meer weten?

Als je wilt weten wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald of heb je geen vakantiegeld ontvangen lees dan verder op fnv.nl.

5. Heb ik recht op vergoeding van mijn reiskosten?

In de wet staat nergens dat je als werknemer recht hebt op reiskostenvergoeding. Je hebt hier alleen recht op als de reiskostenvergoeding specifiek is opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst, de bedrijfsregeling of de cao.

Informatie over de hoogte van reiskostenvergoeding, ov-kaart of auto van de zaak, reiskostenvergoeding belastingvrij en meer kun je vinden op fnv.nl.

Staat daar niet de informatie die je zoekt neem dan contact met ons op.

6. Het bedrijf waar ik voor werk gaat failliet. Wat nu?

Een faillissement is een vervelende en onzekere tijd. Als je organisatie failliet gaat, heb je waarschijnlijk veel vragen. Bijvoorbeeld over je baan, doorbetaling van loon en je pensioen.

Meer informatie hierover vind je op fnv.nl.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.

7. Hoe zit het met mijn vrije dagen als ik ziek ben?

Over de dagen dat je ziek bent, mag je werkgever geen vakantiedagen inhouden. Je werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden als:

 • Hierover andere afspraken staan in je cao, je contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol).
 • Schriftelijk is vastgelegd dat je werkgever vakantiedagen mag afschrijven als je ziek wordt tijdens je vakantie, dan mag hij dit inhouden van je bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Kijk na je vakantie dus goed naar je vakantiesaldo om te zien of je werkgever het juiste aantal vakantiedagen heeft ingehouden.

Kijk voor meer informatie over ziekte tijdens je vakantie op fnv.nl

8. Hoeveel tijdelijke contracten mag mijn werkgever mij geven?

Heb je meer dan 3 tijdelijke contracten gehad? Of heb je 24 maanden op basis van een tijdelijk contract gewerkt? Dan hoor je een vast contract te krijgen. Dit gaat niet op als er tussen de contracten een tussenpoos van 6 maanden heeft gezeten. Dan begint de telling van voren af aan.

Kijk voor meer informatie over tijdelijk contracten op fnv.nl

9. Hoeveel uur per dag mag ik maximaal werken?

Er zijn vaste afspraken over aantal uur dat je per dag en week mag werken en hoeveel rusttijd je moet nemen.

Aantal uren werken

 • Je mag maximaal 12 uur per dag en niet meer dan 60 uur per week werken.
 • Je mag niet iedere week het maximale aantal uren werken.

Rusttijden

 • Je rusttijd moet dagelijks minimaal 11 uur zijn van iedere 24 uur. Heb je een dag gewerkt dan mag je volgende dienst niet beginnen binnen 11 uur.
 • Je werkgever mag wel je rusttijd eens in de 7 dagen inkorten tot 8 uur.
 • Je wekelijkse rusttijd is 36 aaneengesloten uren per week.
  Als dat niet lukt, moet je in een periode van 14 dagen minimaal 72 aaneengesloten uren rusten. Dit kun je opsplitsen in periodes van minstens 32 uur.
 • Je hebt als werknemer ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen

Afspraken arbeidstijden cao

In je cao kunnen afspraken staan over het aantal uren dat je maximaal mag werken (inclusief en exclusief overwerk). Deze afspraken kunnen afwijken van de wet. De cao mag alleen ten gunste van de werknemer afwijken van de wet.

Kijk voor meer over arbeidstijden op fnv.nl

10. Ik heb nog niet genoeg vakantiedagen opgebouwd om de hele bouwvak doorbetaald te krijgen. Wat nu?

Er zijn verschillende mogelijkheden die je met de werkgever moet bespreken:

 • je neemt een voorschot op de vakantiedagen die je gedurende je contract gaat opbouwen. Je verlofdagensaldo gaat dan tijdelijk in de min;
 • Je neemt een aantal dagen onbetaald verlof op;
 • Je werkgever compenseert de dagen die je tekort komt.

Het is belangrijk dat je dit voor de aanvang van de bouwvak met je werkgever bespreekt en dit schriftelijk vastlegt om eventuele onduidelijkheden te voorkomen.

<< Vorige
1 2 3 4
Word ook lid!
Lid worden van de grootste vakbond van je sector. Betaal nu voor de eerste 4 maanden maar 25 euro.

Ook jouw belangen kunnen we behartigen!
STAP 1
De FNV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op je voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site, stem je hiermee in.Ga verder